Tô vít STAHLWILLE

Tô vít Cộng PH 1- Thép Chrome Alloy dài 185mm

Mã hàng: 4630 3001

Giá: 290.000₫

Tô vít Cộng PH 2- Thép Chrome Alloy dài 215mm

Mã hàng: 4630 3002

Giá: 330.000₫

Tô vít Dẹp 3.5mm- Thép Chrome Alloy dài 215mm

Mã hàng: 4620 3035

Giá: 190.000₫

Tô vít Dẹp 5.5mm- Thép Chrome Alloy dài 240mm

Mã hàng: 4620 3055

Giá: 330.000₫

Tô vít Dẹp 6.5mm- Thép Chrome Alloy dài 265mm

Mã hàng: 4620 3065

Giá: 400.000₫

Tua Vít Gắn Khẩu 1/4" QuickRelease Safety Lock

Mã hàng: 11051010

Giá: 500.000₫
Lọc