Tất cả sản phẩm

Rìu Nguyên Khối Cán Da Thủ Công đóng trong hộp gỗ

Mã hàng: H 79700

Giá: 3.900.000₫

Búa Hai Sừng Cán Da Thủ Công đóng trong hộp gỗ

Mã hàng: H 0079700

Giá: 3.500.000₫

Bộ Tô Vít Cách Điện Kraftform VDE 18 Chi Tiết

Mã hàng: 05 003471 001

Giá: 2.190.000₫

Bộ Tô Vít Cách Điện Kraftform Kompakt 7 Chi Tiết

Mã hàng: 05 003470 001

Giá: 1.390.000₫

Bộ Tô Vít Cách Điện Wera Kraftform Mũi Khắc Lazer

Mã hàng: 05 006147 001

Giá: 1.280.000₫

Bộ Tô Vít Wera Kraftform Plus Mũi Khắc Lazer 6 Cây

Mã hàng: 05 105650 001

Giá: 1.150.000₫

Bộ Tô Vít 11 Cây kèm Khay Beer Wera bằng thép

Mã hàng: 05 134340 001

Giá: 2.200.000₫

Bộ Tô Vít Wera Kraftform XXL 2 gồm 12 cây

Mã hàng: 05 051011 001

Giá: 1.850.000₫

Tô vít Stubby đảo chiều gồm 6 đầu bits

Mã hàng: PB 8453.R-30

Giá: 1.790.000₫

Bộ Tô Vít 10 Chi Tiết Trong Túi Cuộn Màu Nắng Vàng

Mã hàng: PB 8218.TO

Giá: 2.490.000₫

Bút Thử Điện 110 - 250 Volt Dài 175mm

Mã hàng: PB 175.1-75

Giá: 390.000₫

Bộ Lục Giác Knurled Hoa Thị 8 Chi Tiết T6-T25

Mã hàng: PB 3411.H 6-25

Giá: 1.800.000₫

Thanh Chữ T nut spinners Stahlwille- size 8mm

Mã hàng: 43232180

Giá: 600.000₫

Thanh Chữ T nut spinners Stahlwille- size 10mm

Mã hàng: 43232100

Giá: 650.000₫

Thanh Chữ T nut spinners Stahlwille- size 12mm

Mã hàng: 43232120

Giá: 790.000₫

Thanh Chữ T nut spinners Stahlwille- size 13mm

Mã hàng: 43232130

Giá: 830.000₫

Bộ 5 Chiếc- Thanh Chữ T Nut spinners

Mã hàng: 96838761

Giá: 4.300.000₫

Thanh T Lục Giác Chìm Size 2.5

Mã hàng: 43252025

Giá: 335.000₫

Thanh T Lục Giác Chìm Size 3.0

Mã hàng: 43252030

Giá: 350.000₫

Thanh T Lục Giác Chìm Size 4.0

Mã hàng: 43252040

Giá: 400.000₫

Thanh T Lục Giác Chìm Size 5.0

Mã hàng: 43252050

Giá: 430.000₫

Thanh T Lục Giác Chìm Size 6.0

Mã hàng: 43252060

Giá: 465.000₫

Thanh T Lục Giác Chìm Size 8.0

Mã hàng: 43252080

Giá: 620.000₫

Thanh T Lục Giác Chìm Size 10

Mã hàng: 43252100

Giá: 850.000₫
Lọc