Tất cả sản phẩm

Bộ Wera 8100 SB 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8", 43 Chi Tiết

Mã hàng: 05 003594 001

Giá: 9.060.000₫

Kìm Knipex Raptor Mở Ốc Gỉ Sét Ø10-32mm

Mã hàng: 87 41 250

Giá: 870.000₫

Combo 3 Sản Phẩm Knipex Giáng Sinh 2021

Mã hàng: 00 20 72 S6

Giá: 1.000.000₫  1.400.000₫

Bộ Sản Phẩm Knipex XS 86 04 100 và 87 00 100 Trong túi đeo

Mã hàng: 00 20 72 V04 XS

Giá: 2.095.000₫  2.250.000₫

Kìm Knipex Lắp Điện 7 Chức Năng 13 72 8

Mã hàng: 13 72 8

Giá: 2.110.000₫  2.150.000₫

Kìm Nhọn Dài 280mm Mũi Thẳng & Cong 45°

Mã hàng: 28 27-81 280

Giá: 1.615.000₫  1.665.000₫

Kìm Knipex Mũi Dài Cong 45° Dài 280mm

Mã hàng: 28 81 280

Giá: 850.000₫

Kìm Knipex Dài 280mm Uốn Gắp Kẹp trong cơ khí và ô tô

Mã hàng: 28 71 280

Giá: 815.000₫

Tua Vít Dẹp 3.5mm Rainbow Xanh Lá Cây dài 180mm

Mã hàng: PB 8100.1-90 GR

Giá: 215.000₫

Bộ Tua Vít Rainbow Mũi Cộng-Dẹp gồm 6 chiếc

Mã hàng: 8190-8100 RB

Giá: 1.770.000₫  1.870.000₫

Tua Vít PH 1 Rainbow Xanh Lá Cây dài 175mm

Mã hàng: PB 8190.1-80 YG

Giá: 260.000₫

Knipex TubiX® Cắt Ống Nhựa và Kim Loại Ø 6 - 35 mm

Mã hàng: 90 31 02 SB

Giá: 1.800.000₫

Bộ Cờ Lê Tự Động 15° Hệ Mét 12 Chiếc Bahco

Mã hàng: 1RM/SH12

Giá: 2.990.000₫  3.750.000₫

Kìm Mở Phe Trong, Mũi 90° Ø85 - 140mm

Mã hàng: 48 21 J41

Giá: 1.060.000₫

Kìm Mở Phe Trong, Mũi 90° Ø40 - 100mm

Mã hàng: 48 21 J31

Giá: 635.000₫

Kìm Mở Phe Trong, Mũi 90° Ø12-25 mm

Mã hàng: 48 21 J11

Giá: 580.000₫

Kìm Mở Phe Trong, Mũi 90° Ø8-13 mm

Mã hàng: 48 21 J01

Giá: 580.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex Ø85 - 140mm

Mã hàng: 48 11 J4

Giá: 990.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex Ø40 - 100mm

Mã hàng: 48 11 J3

Giá: 600.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex Ø8-13 mm

Mã hàng: 48 11 J0

Giá: 505.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Mũi Cong 90°, Ø 85-140 mm

Mã hàng: 49 21 A41

Giá: 1.190.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Mũi Cong 90°, Ø 40-100 mm

Mã hàng: 49 21 A31

Giá: 710.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Mũi Cong 90°, Ø 10-25 mm

Mã hàng: 49 21 A11

Giá: 590.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Mũi Cong 90°, Ø 3-10 mm

Mã hàng: 49 21 A01

Giá: 630.000₫
Lọc