MŨI KHOAN BÊ TÔNG RUKO CHUÔI SDS

Ø 5mm- Mũi Khoan Bê Tông 3 Cạnh SDS Plus

Mã hàng: 213050

Giá: Liên hệ

Ø 6mm- Mũi Khoan Bê Tông 3 Cạnh SDS Plus

Mã hàng: 213060

Giá: Liên hệ

Ø 8mm- Mũi Khoan Bê Tông 3 Cạnh SDS Plus

Mã hàng: 213080

Giá: Liên hệ

Ø 10mm- Mũi Khoan Bê Tông 3 Cạnh SDS Plus

Mã hàng: 213101

Giá: Liên hệ

Ø 4mm- Mũi Khoan Bê Tông Chuôi SDS-plus

Mã hàng: 211 040

Giá: Liên hệ

Ø 6mm- Mũi Khoan Bê Tông Chuôi SDS-plus

Mã hàng: 211 060

Giá: Liên hệ

Ø 8mm- Mũi Khoan Bê Tông Chuôi SDS-plus

Mã hàng: 211 080

Giá: Liên hệ

Ø 8mm- Mũi Khoan Bê Tông Chuôi SDS-plus

Mã hàng: 211 081

Giá: Liên hệ

Ø 10mm- Mũi Khoan Bê Tông Chuôi SDS-plus

Mã hàng: 211 100

Giá: Liên hệ

Ø 10mm- Mũi Khoan Bê Tông Chuôi SDS-plus

Mã hàng: 211 101

Giá: Liên hệ
Lọc