MŨI KHOAN BÊ TÔNG RUKO CHUÔI SDS

Ø 8.1mm- Mũi Khoan Bê Tông Chuôi SDS-plus

Mã hàng: 211 081

Giá: 112.000₫

Ø 5mm- Mũi Khoan Bê Tông 3 Cạnh SDS Plus

Mã hàng: 213050

Giá: 195.000₫

Ø 6mm- Mũi Khoan Bê Tông 3 Cạnh SDS Plus

Mã hàng: 213060

Giá: Liên hệ

Ø 8mm- Mũi Khoan Bê Tông 3 Cạnh SDS Plus

Mã hàng: 213080

Giá: Liên hệ

Ø 10mm- Mũi Khoan Bê Tông 3 Cạnh SDS Plus

Mã hàng: 213101

Giá: Liên hệ

Ø 4mm- Mũi Khoan Bê Tông Chuôi SDS-plus

Mã hàng: 211 040

Giá: 135.000₫

Ø 6mm- Mũi Khoan Bê Tông Chuôi SDS-plus

Mã hàng: 211 060

Giá: 88.000₫

Ø 8mm- Mũi Khoan Bê Tông Chuôi SDS-plus

Mã hàng: 211 080

Giá: 102.000₫

Ø 8mm- Mũi Khoan Bê Tông Chuôi SDS-plus

Mã hàng: 211 081

Giá: Liên hệ

Ø 10mm- Mũi Khoan Bê Tông Chuôi SDS-plus

Mã hàng: 211 100

Giá: 130.000₫

Ø 10.1mm- Mũi Khoan Bê Tông Chuôi SDS-plus

Mã hàng: 211 101

Giá: 160.000₫
Lọc