TUA VÍT CÁCH ĐIỆN PB SWISS TOOLS

Bộ Tô Vít Cách Điện Mũi Slim 1000 Volt VDE PB Swiss Tools 5542.SU SL GY

Mã hàng: PB 5542.SU SL GY

Giá: 2.260.000₫

Bộ Tô Vít Cách Điện Mũi Slim Thon Gọn 1000 Volt 5542.SL

Mã hàng: PB 5542.SL

Giá: 2.070.000₫

2 Chiếc Tô Vít Slim Cách Điện 1000 Volt Mũi PH 2 & Mũi Dẹp 5.5mm

Mã hàng: 5190-5100.SL

Giá: 790.000₫

Tô Vít Slim Mũi Dẹp 5.5mm Cách Điện 1000 Volt PB 5100.SL

Mã hàng: PB 5100.SL 4-125/5.5

Giá: 390.000₫

Tô Vít Slim Mũi Dẹp 3.5mm Cách Điện 1000 Volt PB 5100.SL

Mã hàng: PB 5100.SL 2-100/3.5

Giá: 290.000₫

Tô Vít Slim PH 1 Cách Điện 1000 Volt Dài 175mm

Mã hàng: PB 5190.SL 1-80

Giá: 320.000₫

Tô Vít Slim PH 2 Cách Điện 1000 Volt Dài 205mm

Mã hàng: PB 5190.SL 2-100

Giá: 430.000₫

Tua Vít Cách Điện PH 0 SwissGrip VDE PB Swiss Tools 58190

Mã hàng: PB 58190.0-60

Giá: 250.000₫

Tua Vít Cách Điện PH 1 SwissGrip VDE PB Swiss Tools 58190

Mã hàng: PB 58190.1-80

Giá: 280.000₫

Tua Vít Cách Điện PH 2 - Swiss Grip VDE 1000 Volt

Mã hàng: PB 58190.2-100

Giá: 370.000₫

Tua Vít Mũi Dẹp 2.0mm Cách Điện 1000Volt

Mã hàng: PB 58100.00-45/2

Giá: 180.000₫

Tua Vít Mũi Dẹp 3.5mm Cách Điện 1000 Volt PB Swiss Tools 58100

Mã hàng: PB 58100.2-100/3.5

Giá: 230.000₫

Tô Vít Mũi Dẹp 4.0mm PB Swiss Tools 58100.3-100/4 Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: PB 58100.3-100/4

Giá: 280.000₫

Tô Vít Mũi Dẹp 5.5mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: PB 58100.4-125/5.5

Giá: 350.000₫

Tua Vít Mũi Dẹp 6.5mm Cách Điện 1000 Volt PB Swiss Tools 58100

Mã hàng: PB 58100.5-150/6.5

Giá: 420.000₫

Tua Vít Mũi Cộng Dẹp PH/S 1 - SwissGrip 1000 Volt

Mã hàng: PB 5181.1-80

Giá: 320.000₫

Bút Thử Điện 110 - 250 Volt Dài 125mm PB Swiss Tools 175.0-50

Mã hàng: PB 175.0-50

Giá: 250.000₫

Bút Thử Điện PB Swiss Tools 175.1-75

Mã hàng: PB 175.1-75

Giá: 340.000₫
Lọc