DỤNG CỤ PB SWISS TOOLS

Búa Nhựa Dead-blow Ø32mm dài 320mm

Mã hàng: PB 300.3

Giá: 1.415.000₫

Búa Nhựa Dead-blow Ø50mm dài 385mm

Mã hàng: PB 300.6

Giá: 3.100.000₫

Búa Đầu Đồng Dài 325mm Có Đồng Xu Tạo Lực

Mã hàng: PB 306.32 Cu

Giá: 2.800.000₫

Bộ Lấy Vòng Roong, Vòng Đệm - Pick Tools

Mã hàng: PB 7685.Set

Giá: 1.950.000₫

Cây Lấy Dấu PB Swiss Tools dài 120mm

Mã hàng: 710.2

Giá: 260.000₫  290.000₫

Cây Lấy Dấu Mũi Thép Tôi Cứng Size 2

Mã hàng: PB 712.2

Giá: 565.000₫  600.000₫

Đục Bằng 12mm - Electrician Flat Chisel

Mã hàng: PB 820.HG 5

Giá: 650.000₫

Đục Bằng 10mm - Electrician Flat Chisel

Mã hàng: PB 820.HG 3

Giá: 540.000₫

Cây Đột Chốt Ø4 (Parallel Pin Punch)

Mã hàng: PB 758.4

Giá: 490.000₫

Cây Đột Chốt Ø5 (Parallel Pin Punch)

Mã hàng: PB 758.5

Giá: 500.000₫

Cục Tạo Nam Châm Magnetizer (Tạo Từ) PB 500

Mã hàng: PB 500

Giá: 220.000₫

Khay Chứa 10 Bits Bitlock size 1/4"

Mã hàng: PB 970.C6 and E6

Giá: 115.000₫

Thanh Gắn Tua Vít Có Lò Xo Giữ Chắc Size L

Mã hàng: PB 505.L

Giá: 490.000₫

Thanh Gắn Tua Vít Có Lò Xo Giữ Chắc Size M

Mã hàng: PB 505.M

Giá: 430.000₫
Lọc