KÌM KNIPEX S-TYPE THAO TÁC NHANH

Kìm Nước Knipex S-Type 83 61 020 Thao Tác Nhanh Dài 560mm Mở Ø70mm

Mã hàng: 83 61 020

Giá: 2.930.000₫  3.080.000₫

Kìm Nước Knipex S-Type 83 61 010 Thao Tác Nhanh Dài 330mm Mở Ø42mm

Mã hàng: 83 61 010

Giá: 1.360.000₫  1.450.000₫

Kìm Nước Knipex S-Type 83 61 015 Thao Tác Nhanh Dài 420mm Mở Ø60mm

Mã hàng: 83 61 015

Giá: 1.910.000₫  2.030.000₫
Lọc