KÌM KNIPEX S-TYPE THAO TÁC NHANH

Kìm Wrench S-Type Dài 330mm Mở Ø42mm

Mã hàng: 83 61 010

Giá: 1.450.000₫

Kìm Wrench S-Type Dài 420mm Mở Ø60mm

Mã hàng: 83 61 015

Giá: 2.030.000₫
Lọc