KÌM KNIPEX MỞ THIẾT BỊ VỆ SINH - ỐNG SIPHON

Ngàm Nhựa Thay Thế Cho Kìm Mở Ống Siphon Knipex 81 11 250/ 81 13 250 Giảm 12%

Ngàm Nhựa Thay Thế Cho Kìm Mở Ống Siphon Knipex 81 11 250/ 81 13 250

Mã hàng: 81 19 250 V02

Giá: 350.000₫  400.000₫
Kìm Knipex 81 01 250 Mở Ống Siphon Ø10 - 75mm Giảm 7%

Kìm Knipex 81 01 250 Mở Ống Siphon Ø10 - 75mm

Mã hàng: 81 01 250

Giá: 770.000₫  830.000₫
Kìm Knipex 81 03 250 Mở Ống Siphon Ø25 - 80mm Mạ Chrome Giảm 7%

Kìm Knipex 81 03 250 Mở Ống Siphon Ø25 - 80mm Mạ Chrome

Mã hàng: 81 03 250

Giá: 1.010.000₫  1.090.000₫
Kìm Knipex 81 11 250 Mở Ống Siphon Ø10 - 75mm Ngàm Nhựa Giảm 6%

Kìm Knipex 81 11 250 Mở Ống Siphon Ø10 - 75mm Ngàm Nhựa

Mã hàng: 81 11 250

Giá: 1.190.000₫  1.270.000₫
Kìm Knipex 81 13 250 Mở Ống Siphon Ø10 - 75mm Ngàm Nhựa, Mạ Chrome Giảm 9%

Kìm Knipex 81 13 250 Mở Ống Siphon Ø10 - 75mm Ngàm Nhựa, Mạ Chrome

Mã hàng: 81 13 250

Giá: 1.320.000₫  1.450.000₫
Lọc