KÌM KNIPEX MỞ THIẾT BỊ VỆ SINH - ỐNG SIPHON

Ngàm Nhựa Thay Thế Cho Kìm Mở Ống Siphon Knipex 81 11 250/ 81 13 250 Giảm 15%

Ngàm Nhựa Thay Thế Cho Kìm Mở Ống Siphon Knipex 81 11 250/ 81 13 250

Mã hàng: 81 19 250 V02

Giá: 340.000₫  400.000₫
Kìm Knipex 81 01 250 Mở Ống Siphon Ø10 - 75mm Giảm 17%

Kìm Knipex 81 01 250 Mở Ống Siphon Ø10 - 75mm

Mã hàng: 81 01 250

Giá: 690.000₫  830.000₫
Kìm Knipex 81 03 250 Mở Ống Siphon Ø25 - 80mm Mạ Chrome Giảm 11%

Kìm Knipex 81 03 250 Mở Ống Siphon Ø25 - 80mm Mạ Chrome

Mã hàng: 81 03 250

Giá: 970.000₫  1.090.000₫
Kìm Knipex 81 11 250 Mở Ống Siphon Ø10 - 75mm Ngàm Nhựa Giảm 9%

Kìm Knipex 81 11 250 Mở Ống Siphon Ø10 - 75mm Ngàm Nhựa

Mã hàng: 81 11 250

Giá: 1.150.000₫  1.270.000₫
Kìm Knipex 81 13 250 Mở Ống Siphon Ø10 - 75mm Ngàm Nhựa, Mạ Chrome Giảm 21%

Kìm Knipex 81 13 250 Mở Ống Siphon Ø10 - 75mm Ngàm Nhựa, Mạ Chrome

Mã hàng: 81 13 250

Giá: 1.150.000₫  1.450.000₫
Lọc