KÌM KNIPEX MỞ THIẾT BỊ VỆ SINH - ỐNG SIPHON

Kìm Mở Siphon, Cút Nối 25-80 Ø mm

Mã hàng: 81 01 250

Giá: 870.000₫

Kìm Mở Siphon, Cút Nối 25-80 Ø mm

Mã hàng: 81 03 250

Giá: 1.070.000₫

Kìm Mở Siphon Răng Nhựa 10 - 75 Ø mm

Mã hàng: 81 11 250

Giá: 1.270.000₫

Kìm Mở Siphon Răng Nhựa 10 - 75 Ø mm

Mã hàng: 81 13 250

Giá: 1.460.000₫
Lọc