KÌM ĐA NĂNG KNIPEX LINEMAN 09

Kìm Đa Năng Knipex Lineman 09 15 240 Dài 240mm Bấm Cos Chân Nhựa và Thép

Mã hàng: 09 15 240

Giá: 1.410.000₫  1.510.000₫

Kìm Đa Năng Knipex Lineman 09 05 240 Lưỡi Cắt 64 HRC Dài 240mm Mạ chrome

Mã hàng: 09 05 240

Giá: 1.240.000₫  1.350.000₫

Kìm Đa Năng Knipex Lineman 09 12 240 Dài 240mm Bấm Cos Chân Nhựa và Thép

Mã hàng: 09 12 240

Giá: 1.240.000₫  1.360.000₫

Kìm Đa Năng Knipex Lineman 09 02 240 Lưỡi Cắt 64 HRC Dài 240mm

Mã hàng: 09 02 240

Giá: 1.090.000₫  1.200.000₫
Lọc