KÌM ĐA NĂNG KNIPEX LINEMAN 09

Kìm Đa Năng Knipex Lineman Bấm Cos Mạ Chrome

Mã hàng: 09 15 240

Giá: 1.510.000₫

Kìm Đa Năng Knipex Lineman Mạ Chrome Dài 240mm

Mã hàng: 09 05 240

Giá: 1.350.000₫

Kìm Lineman Chức năng bấm cos Dài 240mm

Mã hàng: 09 12 240

Giá: 1.360.000₫

Kìm Lineman Lưỡi Cắt Tôi 64 HRC Dài 240mm

Mã hàng: 09 02 240

Giá: 1.200.000₫
Lọc