BÚA CÁN DA PICARD

Búa Picard Thép Nguyên Khối Hai Sừng Cán Da

Mã hàng: 0079500-22

Giá: 3.270.000₫

Búa Địa Chất Picard Thép Nguyên Khối Cán Da

Mã hàng: 0076190-500

Giá: 2.350.000₫

Búa Picard Hai Sừng Cán Da Thủ Công

Mã hàng: 0079080

Giá: 2.365.000₫  3.000.000₫

Búa Hai Sừng Cán Da Thủ Công đóng trong hộp gỗ

Mã hàng: H0079080

Giá: 3.120.000₫  3.500.000₫
Lọc