KÌM ĐA NĂNG KNIPEX LƯỠI 63 HRC

Kìm Đa Năng Knipex 02 01 180 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 180mm, Tay nhựa đỏ

Mã hàng: 02 01 180

Giá: 460.000₫  540.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 02 180 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 180mm, Tay cầm êm

Mã hàng: 02 02 180

Giá: 520.000₫  630.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 05 180 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 180mm, Tay êm, Mạ chrome

Mã hàng: 02 05 180

Giá: 650.000₫  790.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 06 180 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 180mm, Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 02 06 180

Giá: 720.000₫  870.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 01 200 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 200mm, Tay nhựa đỏ

Mã hàng: 02 01 200

Giá: 480.000₫  590.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 02 200 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 200mm, Tay cầm êm

Mã hàng: 02 02 200

Giá: 560.000₫  680.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 05 200 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 200mm, Tay êm, Mạ chrome

Mã hàng: 02 05 200

Giá: 690.000₫  840.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 06 200 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 200mm, Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 02 06 200

Giá: 760.000₫  910.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 01 225 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 225mm, Tay nhựa đỏ

Mã hàng: 02 01 225

Giá: 540.000₫  670.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 02 225 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 225mm, Tay cầm êm

Mã hàng: 02 02 225

Giá: 660.000₫  790.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 05 225 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 225mm, Tay êm, Mạ chrome

Mã hàng: 02 05 225

Giá: 780.000₫  940.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 06 225 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 225mm, Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 02 06 225

Giá: 850.000₫  1.030.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 07 200 Chiều Dài 200mm Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 02 07 200

Giá: 910.000₫  1.100.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 07 225 Chiều Dài 225mm Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 02 07 225

Giá: 1.010.000₫  1.220.000₫
Lọc