KÌM ĐA NĂNG KNIPEX LƯỠI 63 HRC

Kìm Đa Năng Knipex 02 02 180 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 180mm, Tay cầm êm Giảm 6%

Kìm Đa Năng Knipex 02 02 180 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 180mm, Tay cầm êm

Mã hàng: 02 02 180

Giá: 580.000₫  620.000₫
Kìm Đa Năng Knipex 02 05 180 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 180mm, Tay êm, Mạ chrome Giảm 1%

Kìm Đa Năng Knipex 02 05 180 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 180mm, Tay êm, Mạ chrome

Mã hàng: 02 05 180

Giá: 730.000₫  740.000₫
Kìm Đa Năng Knipex 02 06 180 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 180mm, Cách điện 1000 Volt Giảm 6%

Kìm Đa Năng Knipex 02 06 180 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 180mm, Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 02 06 180

Giá: 810.000₫  860.000₫
Kìm Đa Năng Knipex 02 01 200 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 200mm, Tay nhựa đỏ Giảm 10%

Kìm Đa Năng Knipex 02 01 200 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 200mm, Tay nhựa đỏ

Mã hàng: 02 01 200

Giá: 540.000₫  600.000₫
Kìm Đa Năng Knipex 02 02 200 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 200mm, Tay cầm êm Giảm 6%

Kìm Đa Năng Knipex 02 02 200 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 200mm, Tay cầm êm

Mã hàng: 02 02 200

Giá: 630.000₫  670.000₫
Kìm Đa Năng Knipex 02 05 200 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 200mm, Tay êm, Mạ chrome Giảm 8%

Kìm Đa Năng Knipex 02 05 200 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 200mm, Tay êm, Mạ chrome

Mã hàng: 02 05 200

Giá: 780.000₫  850.000₫
Kìm Đa Năng Knipex 02 06 200 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 200mm, Cách điện 1000 Volt Giảm 3%

Kìm Đa Năng Knipex 02 06 200 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 200mm, Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 02 06 200

Giá: 850.000₫  880.000₫
Kìm Đa Năng Knipex 02 01 225 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 225mm, Tay nhựa đỏ Giảm 8%

Kìm Đa Năng Knipex 02 01 225 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 225mm, Tay nhựa đỏ

Mã hàng: 02 01 225

Giá: 610.000₫  660.000₫
Kìm Đa Năng Knipex 02 02 225 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 225mm, Tay cầm êm Giảm 6%

Kìm Đa Năng Knipex 02 02 225 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 225mm, Tay cầm êm

Mã hàng: 02 02 225

Giá: 740.000₫  790.000₫
Kìm Đa Năng Knipex 02 05 225 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 225mm, Tay êm, Mạ chrome Giảm 14%

Kìm Đa Năng Knipex 02 05 225 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 225mm, Tay êm, Mạ chrome

Mã hàng: 02 05 225

Giá: 800.000₫  930.000₫
Kìm Đa Năng Knipex 02 07 225 Chiều Dài 225mm Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc Giảm 4%

Kìm Đa Năng Knipex 02 07 225 Chiều Dài 225mm Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 02 07 225

Giá: 1.140.000₫  1.190.000₫
Lọc