BÚA - ĐỤC - LẤY DẤU

Búa Đầu Đồng Dài 325mm Có Đồng Xu Tạo Lực

Mã hàng: PB 306.32 Cu

Giá: 2.050.000₫

Búa Nhựa Dead-blow Ø50mm dài 385mm PB Swiss Tools 300.6

Mã hàng: PB 300.6

Giá: 2.390.000₫

Búa Nhựa Dead-blow Ø32mm dài 320mm PB Swiss Tools 300.3

Mã hàng: PB 300.3

Giá: 1.290.000₫

Cây Lấy Dấu Tay Sần Chống Trượt Size 1

Mã hàng: PB 705.1

Giá: 170.000₫

Cây Lấy Dấu Tay Sần Chống Trượt Size 2

Mã hàng: 705.2

Giá: Liên hệ

Cây Lấy Dấu Kim Loại PB Swiss Tools Size Số 1

Mã hàng: PB 710.1

Giá: 180.000₫

Cây Lấy Dấu Kim Loại PB Swiss Tools Size Số 2

Mã hàng: PB 710.2

Giá: 220.000₫

Cây Lấy Dấu Kim Loại PB Swiss Tools Size Số 4

Mã hàng: PB 710.4

Giá: 380.000₫

Đục Bằng 10mm - Electrician Flat Chisel

Mã hàng: PB 820.HG 3

Giá: 490.000₫

Đục Bằng 12mm - Electrician Flat Chisel

Mã hàng: PB 820.HG 5

Giá: 615.000₫

Bộ Đột Chốt 6 Chi Tiết PB 758.SET

Mã hàng: PB 758.SET

Giá: 2.580.000₫

Cây Đột Chốt Ø4 (Parallel Pin Punch)

Mã hàng: PB 758.4

Giá: 370.000₫

Cây Đột Chốt Ø5 (Parallel Pin Punch)

Mã hàng: PB 758.5

Giá: 380.000₫
Lọc