BÚA - ĐỤC - LẤY DẤU

Cây Lấy Dấu Tay Sần Chống Trượt Size 1

Mã hàng: PB 705.1

Giá: 170.000₫  190.000₫

Cây Lấy Dấu Tay Sần Chống Trượt Size 2

Mã hàng: 705.2

Giá: Liên hệ

Cây Lấy Dấu Kim Loại PB Swiss Tools Size Số 1

Mã hàng: PB 710.1

Giá: 180.000₫  200.000₫

Cây Lấy Dấu Kim Loại PB Swiss Tools Size Số 2

Mã hàng: PB 710.2

Giá: 220.000₫

Cây Lấy Dấu Kim Loại PB Swiss Tools Size Số 4

Mã hàng: PB 710.4

Giá: 380.000₫  440.000₫

Cây Lấy Dấu Mũi Thép Tôi Cứng Size 2

Mã hàng: PB 712.2

Giá: 500.000₫  570.000₫

Đục Bằng 10mm - Electrician Flat Chisel

Mã hàng: PB 820.HG 3

Giá: 490.000₫  550.000₫

Đục Bằng 12mm - Electrician Flat Chisel

Mã hàng: PB 820.HG 5

Giá: 580.000₫  690.000₫

Bộ Đột Chốt 6 Chi Tiết PB 758.SET

Mã hàng: PB 758.SET

Giá: 2.580.000₫  2.800.000₫

Cây Đột Chốt Ø4 (Parallel Pin Punch)

Mã hàng: PB 758.4

Giá: 370.000₫  420.000₫

Cây Đột Chốt Ø5 (Parallel Pin Punch)

Mã hàng: PB 758.5

Giá: 380.000₫  430.000₫

Búa Nhựa Dead-blow Ø32mm dài 320mm

Mã hàng: PB 300.3

Giá: 1.290.000₫  1.500.000₫

Búa Nhựa Dead-blow Ø50mm dài 385mm

Mã hàng: PB 300.6

Giá: 2.290.000₫  2.500.000₫

Búa Đầu Đồng Dài 325mm Có Đồng Xu Tạo Lực

Mã hàng: PB 306.32 Cu

Giá: 2.050.000₫  2.290.000₫
Lọc