MŨI RUKO KHOAN INOX MẠ TÍM

Ø7.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281070EF

Giá: 315.000₫

Ø2.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281020EF

Giá: 160.000₫

Ø2.5 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281025EF

Giá: Liên hệ

Ø3.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281030EF

Giá: 171.000₫

Ø3.5 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281035EF

Giá: 180.000₫

Ø4.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281040EF

Giá: 187.000₫

Ø4.2 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281042EF

Giá: 198.000₫

Ø4.5 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281045EF

Giá: 198.000₫

Ø5.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281050EF

Giá: 205.000₫

Ø5.5 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281055EF

Giá: 230.000₫

Ø6.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281060EF

Giá: Liên hệ

Ø8.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281080EF

Giá: Liên hệ

Ø10.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281100EF

Giá: Liên hệ
Lọc