TUA VÍT ĐÓNG PB SWISS TOOLS

Tô Vít Đóng Đầu Cộng PH 1- Thép Xuyên Cán

Mã hàng: PB 8193.D 1-80

Giá: 490.000₫  535.000₫

Tua Vít Đóng Đầu Cộng PH 2- Thép Xuyên Cán

Mã hàng: PB 8193.DN 2-100

Giá: 620.000₫  710.000.000₫

Tua Vít Đóng Đầu Cộng PH 3- Thép Xuyên Cán

Mã hàng: PB 8193.D 3-150

Giá: 750.000₫

Tua Vít Đóng Mũi Dẹp 5.5mm- Thép Xuyên Cán

Mã hàng: PB 8102.D 3-80

Giá: 520.000₫  650.000₫

Tua Vít Đóng Mũi Dẹp 6.5mm Thép Xuyên Cán

Mã hàng: PB 8102.DN 4-100

Giá: 560.000₫  620.000₫

Tua Vít Đóng Bộ 4 Chiếc Mũi PH & Mũi Dẹp

Mã hàng: PB 8193-8102

Giá: 2.190.000₫  2.260.000₫
Lọc