TUA VÍT ĐÓNG PB SWISS TOOLS

Tô Vít Đóng Đầu Cộng PH 1- Thép Xuyên Cán

Mã hàng: PB 8193.D 1-80

Giá: 535.000₫

Tua Vít Đóng Đầu Cộng PH 2- Thép Xuyên Cán

Mã hàng: PB 8193.D 2-100

Giá: 725.000₫

Tua Vít Đóng Đầu Cộng PH 3- Thép Xuyên Cán

Mã hàng: PB 8193.D 3-150

Giá: 900.000₫

Tua Vít Đóng Mũi Dẹp 5.5mm- Thép Xuyên Cán

Mã hàng: PB 8102.D 3-80

Giá: 650.000₫
Lọc