THANH CHỮ T LỤC GIÁC PB SWISS TOOLS

Thanh Chữ T Lục Giác 4.0mm

Mã hàng: PB 1207.4-150

Giá: 310.000₫  360.000₫

Thanh Chữ T Lục Giác 5.0mm

Mã hàng: PB 1207.5-150

Giá: 360.000₫  410.000₫

Thanh Chữ T Lục Giác 6.0mm

Mã hàng: PB 1207.6-150

Giá: 470.000₫  520.000₫

Thanh Chữ T Lục Giác 8.0mm

Mã hàng: PB 1207.8-150

Giá: 590.000₫  650.000₫

Thanh Chữ T Lục Giác 10mm

Mã hàng: PB 1207.10-200

Giá: 770.000₫  840.000₫
Lọc