CẦN SIẾT LỰC WERA

Cần Siết Lực Wera 075604 Đầu 1/4" Dải Lực 2.5-25Nm

Mã hàng: 05 075604 001

Giá: 4.630.000₫

Cần Siết Lực Wera 075610 Đầu 3/8" Dải Lực 10-50Nm

Mã hàng: 05 075610 001

Giá: 4.920.000₫

Cần Siết Lực Wera 075626 Đầu 1/2" Lực 40-200Nm

Mã hàng: 05 075626 001

Giá: 6.380.000₫

Cần Siết Lực Wera 3/8" Dải Lực 20-100Nm

Mã hàng: 05 075611 001

Giá: 4.700.000₫

Cần Siết Lực Wera 1/2" Dải Lực 20-100Nm Mã 05 075621 001

Mã hàng: 05 075621 001

Giá: 5.050.000₫
Lọc