KÌM MỎ LẾT KNIPEX

Kìm Mỏ Lết Knipex XS 86 04 100 Dài 100mm Ngàm mở đến 21mm Mạ chrome Giảm 10%

Kìm Mỏ Lết Knipex XS 86 04 100 Dài 100mm Ngàm mở đến 21mm Mạ chrome

Mã hàng: 86 04 100

Giá: 1.100.000₫  1.220.000₫
Bộ Kìm Knipex 00 20 72 V04 XS Gồm 87 00 100, 86 04 100 và Túi đeo hông Giảm 7%

Bộ Kìm Knipex 00 20 72 V04 XS Gồm 87 00 100, 86 04 100 và Túi đeo hông

Mã hàng: 00 20 72 V04 XS

Giá: 1.960.000₫  2.100.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex mini 86 03 125 Dài 125mm Mở ốc đến 23mm Mạ chrome Giảm 10%

Kìm Mỏ Lết Knipex mini 86 03 125 Dài 125mm Mở ốc đến 23mm Mạ chrome

Mã hàng: 86 03 125

Giá: 1.070.000₫  1.190.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 150 Dài 150mm Mở ốc đến 27mm Tay đỏ Mạ chrome Giảm 6%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 150 Dài 150mm Mở ốc đến 27mm Tay đỏ Mạ chrome

Mã hàng: 86 03 150

Giá: 1.200.000₫  1.270.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 150 Dài 150mm Mở ốc đến 27mm Tay êm Mạ chrome Giảm 12%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 150 Dài 150mm Mở ốc đến 27mm Tay êm Mạ chrome

Mã hàng: 86 05 150

Giá: 1.280.000₫  1.450.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 01 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay đỏ Giảm 10%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 01 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay đỏ

Mã hàng: 86 01 180

Giá: 1.120.000₫  1.250.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 02 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay êm Giảm 14%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 02 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay êm

Mã hàng: 86 02 180

Giá: 1.160.000₫  1.350.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay đỏ Giảm 9%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay đỏ

Mã hàng: 86 03 180

Giá: 1.250.000₫  1.370.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay êm Giảm 5%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay êm

Mã hàng: 86 05 180

Giá: 1.340.000₫  1.410.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 01 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay cầm đỏ nhám Giảm 11%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 01 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay cầm đỏ nhám

Mã hàng: 86 01 250

Giá: 1.200.000₫  1.350.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 02 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay êm Giảm 8%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 02 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay êm

Mã hàng: 86 02 250

Giá: 1.330.000₫  1.450.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay đỏ Giảm 10%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay đỏ

Mã hàng: 86 03 250

Giá: 1.400.000₫  1.560.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay êm Giảm 7%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay êm

Mã hàng: 86 05 250

Giá: 1.560.000₫  1.680.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 250 T Mở đến 52mm Khắc số & Có Móc Treo An Toàn Giảm 6%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 250 T Mở đến 52mm Khắc số & Có Móc Treo An Toàn

Mã hàng: 86 05 250 T

Giá: 1.770.000₫  1.890.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 06 250 Dài 250mm Mở ốc 52mm Khắc số, Cách điện 1000 Volt Giảm 8%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 06 250 Dài 250mm Mở ốc 52mm Khắc số, Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 86 06 250

Giá: 1.700.000₫  1.850.000₫
Kìm Mỏ Lết Dài 300mm - mở ốc đến 60mm Giảm 12%

Kìm Mỏ Lết Dài 300mm - mở ốc đến 60mm

Mã hàng: 86 01 300

Giá: 1.560.000₫  1.780.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 300 Dài 300mm, Mở ốc đến 68mm, Khắc số thanh trượt Giảm 5%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 300 Dài 300mm, Mở ốc đến 68mm, Khắc số thanh trượt

Mã hàng: 86 03 300

Giá: 1.800.000₫  1.900.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex XL 86 03 400 Dài 400mm, Mở ốc đến 85mm Tay cầm đỏ Giảm 8%

Kìm Mỏ Lết Knipex XL 86 03 400 Dài 400mm, Mở ốc đến 85mm Tay cầm đỏ

Mã hàng: 86 03 400

Giá: 3.140.000₫  3.400.000₫
Ngàm Nhựa Bảo Vệ Gắn Kìm Mỏ Lết Knipex 250mm Giảm 4%

Ngàm Nhựa Bảo Vệ Gắn Kìm Mỏ Lết Knipex 250mm

Mã hàng: 86 09 250 V01

Giá: 240.000₫  250.000₫

Ngàm Nhựa Bảo Vệ Gắn Kìm Mỏ Lết Knipex 300mm

Mã hàng: 86 03 300 V01

Giá: Liên hệ
Kìm Knipex Raptor 87 41 250 Multiple Slip Spanner Dài 250mm Mở Ø 10 - 32 mm Giảm 11%

Kìm Knipex Raptor 87 41 250 Multiple Slip Spanner Dài 250mm Mở Ø 10 - 32 mm

Mã hàng: 87 41 250

Giá: 755.000₫  850.000₫
Kìm Mỏ Lết Knipex 86 01 180 XMAS Chiều Dài 180mm Phiên Bản Giáng Sinh 2023 Giảm 1%

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 01 180 XMAS Chiều Dài 180mm Phiên Bản Giáng Sinh 2023

Mã hàng: 86 01 180 XMAS

Giá: 1.200.000₫  1.210.000₫
Lọc