KÌM MỎ LẾT KNIPEX

Kìm Mỏ Lết Knipex XS 86 04 100 Dài 100mm Ngàm mở đến 21mm Mạ chrome

Mã hàng: 86 04 100

Giá: 1.130.000₫  1.290.000₫

Bộ Kìm Knipex 00 20 72 V04 XS Gồm 87 00 100, 86 04 100 và Túi đeo hông

Mã hàng: 00 20 72 V04 XS

Giá: 1.990.000₫  2.250.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex mini 86 03 125 Dài 125mm Mở ốc đến 23mm Mạ chrome

Mã hàng: 86 03 125

Giá: 1.090.000₫  1.260.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 150 Dài 150mm Mở ốc đến 27mm Tay đỏ Mạ chrome

Mã hàng: 86 03 150

Giá: 1.290.000₫  1.400.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 150 Dài 150mm Mở ốc đến 27mm Tay êm Mạ chrome

Mã hàng: 86 05 150

Giá: 1.350.000₫  1.500.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 01 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay đỏ

Mã hàng: 86 01 180

Giá: 1.180.000₫  1.260.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 02 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay êm

Mã hàng: 86 02 180

Giá: 1.290.000₫  1.390.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay đỏ

Mã hàng: 86 03 180

Giá: 1.290.000₫  1.470.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay êm

Mã hàng: 86 05 180

Giá: 1.370.000₫  1.520.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 01 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay đỏ

Mã hàng: 86 01 250

Giá: 1.260.000₫  1.400.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 02 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay êm

Mã hàng: 86 02 250

Giá: 1.360.000₫  1.520.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay đỏ

Mã hàng: 86 03 250

Giá: 1.470.000₫  1.600.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay êm

Mã hàng: 86 05 250

Giá: 1.580.000₫  1.750.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 250 T Mở ốc đến 52mm Khắc số & Có Móc Treo An Toàn

Mã hàng: 86 05 250 T

Giá: 1.760.000₫  1.950.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 06 250 Dài 250mm Mở ốc 52mm Khắc số, Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 86 06 250

Giá: 1.720.000₫  1.920.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 300mm - mở ốc đến 60mm

Mã hàng: 86 01 300

Giá: 1.650.000₫  1.870.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 300 Dài 300mm, Mở ốc đến 68mm, Khắc số thanh trượt

Mã hàng: 86 03 300

Giá: 1.790.000₫  2.030.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex XL 86 03 400 Dài 400mm, Mở ốc đến 85mm Tay cầm đỏ

Mã hàng: 86 03 400

Giá: 3.130.000₫  3.390.000₫

Ngàm Nhựa Bảo Vệ Gắn Kìm Mỏ Lết 180mm

Mã hàng: 86 09 180 V01

Giá: 240.000₫  260.000₫

Ngàm Nhựa Bảo Vệ Gắn Kìm Mỏ Lết Knipex 250mm

Mã hàng: 86 09 250 V01

Giá: 250.000₫  265.000₫

Ngàm Nhựa Bảo Vệ Gắn Kìm Mỏ Lết Knipex 300mm

Mã hàng: 86 03 300 V01

Giá: 300.000₫

Kìm Knipex Raptor 87 41 250 Multiple Slip Spanner Dài 250mm Mở Ø 10 - 32 mm

Mã hàng: 87 41 250

Giá: 780.000₫  850.000₫
Lọc