KÌM MỎ LẾT KNIPEX

Kìm Mỏ Lết Knipex XS 86 04 100 Dài 100mm Ngàm mở đến 21mm Mạ chrome

Mã hàng: 86 04 100

Giá: 1.050.000₫  1.150.000₫

Bộ Kìm Knipex 00 20 72 V04 XS Gồm 87 00 100, 86 04 100 và Túi đeo hông

Mã hàng: 00 20 72 V04 XS

Giá: 1.980.000₫  2.100.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex mini 86 03 125 Dài 125mm Mở ốc đến 23mm Mạ chrome

Mã hàng: 86 03 125

Giá: 1.110.000₫  1.150.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 150 Dài 150mm Mở ốc đến 27mm Tay đỏ Mạ chrome

Mã hàng: 86 03 150

Giá: 1.200.000₫  1.280.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 150 Dài 150mm Mở ốc đến 27mm Tay êm Mạ chrome

Mã hàng: 86 05 150

Giá: 1.290.000₫  1.380.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 01 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay đỏ

Mã hàng: 86 01 180

Giá: 1.160.000₫  1.250.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 02 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay êm

Mã hàng: 86 02 180

Giá: 1.210.000₫  1.280.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay đỏ

Mã hàng: 86 03 180

Giá: 1.250.000₫  1.310.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 180 Dài 180mm Mở ốc đến 40mm Khắc số, Tay êm

Mã hàng: 86 05 180

Giá: 1.290.000₫  1.390.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 01 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay đỏ

Mã hàng: 86 01 250

Giá: 1.140.000₫  1.280.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 02 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay êm

Mã hàng: 86 02 250

Giá: 1.350.000₫  1.480.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay đỏ

Mã hàng: 86 03 250

Giá: 1.370.000₫  1.500.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 250 Dài 250mm Mở ốc đến 52mm Khắc số, Tay êm

Mã hàng: 86 05 250

Giá: 1.540.000₫  1.600.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 05 250 T Mở đến 52mm Khắc số & Có Móc Treo An Toàn

Mã hàng: 86 05 250 T

Giá: 1.790.000₫  1.890.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 06 250 Dài 250mm Mở ốc 52mm Khắc số, Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 86 06 250

Giá: 1.610.000₫  1.750.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 300mm - mở ốc đến 60mm

Mã hàng: 86 01 300

Giá: 1.630.000₫  1.780.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex 86 03 300 Dài 300mm, Mở ốc đến 68mm, Khắc số thanh trượt

Mã hàng: 86 03 300

Giá: 1.670.000₫  1.820.000₫

Ngàm Nhựa Bảo Vệ Gắn Kìm Mỏ Lết 180mm

Mã hàng: 86 09 180 V01

Giá: 240.000₫

Ngàm Nhựa Bảo Vệ Gắn Kìm Mỏ Lết Knipex 250mm

Mã hàng: 86 09 250 V01

Giá: 250.000₫

Ngàm Nhựa Bảo Vệ Gắn Kìm Mỏ Lết Knipex 300mm

Mã hàng: 86 03 300 V01

Giá: Liên hệ

Kìm Knipex Raptor 87 41 250 Multiple Slip Spanner Dài 250mm Mở Ø 10 - 32 mm

Mã hàng: 87 41 250

Giá: 760.000₫  800.000₫
Lọc