TÔ VÍT - MŨI BITS Stahlwille

Tua Vít Đảo Chiều Ratchet Stahlwille 4008 Mã Số 18120001

Mã hàng: 18120001

Giá: 820.000₫

Tô vít tháo lắp nhanh Stahlwille 400QR Gắn Khẩu 1/4"

Mã hàng: 11051010

Giá: 420.000₫

Tô vít Cộng PH 1- Thép Chrome Alloy dài 185mm

Mã hàng: 46303001

Giá: 240.000₫

Tô vít 4 cạnh Stahlwille PH 3 dòng 4630 Bằng Thép Chrome Alloy

Mã hàng: 46303003

Giá: 430.000₫

Tô vít Dẹp 3.5mm- Thép Chrome Alloy dài 215mm

Mã hàng: 46203035

Giá: 190.000₫

Tô vít Dẹp 5.5mm- Thép Chrome Alloy dài 240mm

Mã hàng: 46203055

Giá: 320.000₫

Tô vít Dẹp 6.5mm- Thép Chrome Alloy dài 265mm

Mã hàng: 46203065

Giá: 390.000₫

Đầu Bits Mũi Dẹp 3.5mm Dài 50mm

Mã hàng: 08300635

Giá: 190.000₫

Đầu Bits Mũi Dẹp 5.5mm Dài 50mm

Mã hàng: 08301055

Giá: 200.000₫

Đầu Bits PH 1 Dài 50mm

Mã hàng: 08310001

Giá: 120.000₫

Đầu Bits PH 2 Dài 50mm

Mã hàng: 08310002

Giá: 110.000₫
Lọc