Tô vít thay Bits

Tô vít Stubby đảo chiều gồm 6 đầu bits

Mã hàng: PB 8453.R-30

Giá: 1.790.000₫

Tô Vít Insider Có 8 Mũi Bits Precision

Mã hàng: PB 6465.CBB

Giá: 1.250.000₫

Tô Vít Ratchet Có 10 Mũi Precision Bits

Mã hàng: PB 6510.R-100

Giá: 2.375.000₫
Lọc