TUA VÍT THAY BITS PB SWISS TOOLS

Tua Vít 8 Bits Màu Tím Độc Đáo

Mã hàng: PB 6464.Purple

Giá: 990.000₫  1.100.000₫

Tua Vít Insider Có 8 Mũi Bits Precision

Mã hàng: PB 6465.CBB

Giá: 1.250.000₫

Tua vít Stubby đảo chiều gồm 6 đầu bits

Mã hàng: PB 8453.R-30

Giá: 1.750.000₫  1.790.000₫

Tua Vít Tự Động Gồm 10 Mũi Precision Bits

Mã hàng: PB 6510.R-100

Giá: 2.375.000₫

Tua Vít Lực MecaTorque PB Swiss Tools 3.2-16Nm

Mã hàng: PB 8326 Set B1

Giá: 6.900.000₫

Tua Vít Lùn PB Swiss Tools Gồm 6 Mũi Bits

Mã hàng: PB 8453.V01 CN

Giá: 900.000₫  950.000₫

Tô Vít SwissGrip Gắn Bits Bằng Nam Châm Dài 205mm

Mã hàng: PB 8451.10-100 M

Giá: 590.000₫

Tô Vít SwissGrip Gắn Bits Bằng Nam Châm Dài 135mm

Mã hàng: 8451.10-30 M

Giá: 490.000₫
Lọc