KÌM KNIPEX TWINGRIP Mở Ốc Gỉ Sét & KÌM BẤM CHẾT KNIPEX

Kìm KNIPEX TwinGrip 82 01 200 Mở Ốc Gỉ Sét Ø 4-22mm Tay cầm nhựa đỏ

Mã hàng: 82 01 200

Giá: 530.000₫  590.000₫

Kìm KNIPEX TwinGrip 82 02 200 Mở Ốc Gỉ Sét Ø 4-22mm Tay cầm nhựa êm

Mã hàng: 82 02 200

Giá: 620.000₫  660.000₫

Kìm Bấm Chết Knipex 41 04 180 Chiều Dài 180mm Thân Mạ Nickel

Mã hàng: 41 04 180

Giá: 550.000₫  590.000₫

Kìm Bấm Chết Knipex 41 04 250 Chiều Dài 250mm Thân Mạ Nickel

Mã hàng: 41 04 250

Giá: 550.000₫  590.000₫

Kìm Bấm Chết Mũi Nhọn 41 34 165 Chiều Dài 165mm Thân Mạ Nickel

Mã hàng: 41 34 165

Giá: 560.000₫  610.000₫

Kìm Kẹp Thợ Hàn Knipex Kẹp 30 – 65 mm

Mã hàng: 42 14 280

Giá: 950.000₫

Kìm Kẹp Thợ Hàn Knipex 42 44 280 Chiều Dài 280mm Thân Mạ Nickel

Mã hàng: 42 44 280

Giá: 830.000₫  960.000₫
Lọc