KÌM KNIPEX TWINGRIP Mở Ốc Gỉ Sét & KÌM BẤM CHẾT KNIPEX

Kìm KNIPEX TwinGrip 82 01 200 Mở Ốc Gỉ Sét Ø 4-22mm Tay cầm nhựa đỏ Giảm 11%

Kìm KNIPEX TwinGrip 82 01 200 Mở Ốc Gỉ Sét Ø 4-22mm Tay cầm nhựa đỏ

Mã hàng: 82 01 200

Giá: 580.000₫  650.000₫
Kìm KNIPEX TwinGrip 82 02 200 Mở Ốc Gỉ Sét Ø 4-22mm Tay cầm nhựa êm Giảm 4%

Kìm KNIPEX TwinGrip 82 02 200 Mở Ốc Gỉ Sét Ø 4-22mm Tay cầm nhựa êm

Mã hàng: 82 02 200

Giá: 700.000₫  730.000₫

Kìm Bấm Chết Knipex 41 04 180 Chiều Dài 180mm Thân Mạ Nickel

Mã hàng: 41 04 180

Giá: 600.000₫
Kìm Bấm Chết Knipex 41 04 250 Chiều Dài 250mm - Kẹp Phôi Thép Đến 40mm Giảm 5%

Kìm Bấm Chết Knipex 41 04 250 Chiều Dài 250mm - Kẹp Phôi Thép Đến 40mm

Mã hàng: 41 04 250

Giá: 570.000₫  600.000₫

Kìm Kẹp Thợ Hàn Knipex Kẹp 30 – 65 mm

Mã hàng: 42 14 280

Giá: 1.100.000₫

Kìm Kẹp Thợ Hàn Knipex 42 44 280 Chiều Dài 280mm Thân Mạ Nickel

Mã hàng: 42 44 280

Giá: 1.060.000₫
Kìm Bấm Chết Grip Pliers Knipex 41 24 225 Chiều Dài 225mm Giảm 5%

Kìm Bấm Chết Grip Pliers Knipex 41 24 225 Chiều Dài 225mm

Mã hàng: 41 24 225

Giá: 720.000₫  760.000₫

Knipex 84 11 200 Lấy Ốc Trong Khe Hẹp Cycle Pliers

Mã hàng: 84 11 200

Giá: 690.000₫

Knipex 84 21 200 Lấy Ốc Trong Khe Hẹp Cycle Pliers

Mã hàng: 84 21 200

Giá: 730.000₫
Lọc