KÌM KNIPEX TWINGRIP Mở Ốc Gỉ Sét & KÌM BẤM CHẾT KNIPEX

Kìm Knipex TwinGrip Mở Ốc Gỉ Sét 4 - 22 mm mã 82 01 200

Mã hàng: 82 01 200

Giá: 650.000₫

Kìm Knipex TwinGrip Mở Ốc Gỉ Sét 4 - 22 mm mã 82 02 200

Mã hàng: 82 02 200

Giá: 750.000₫

Kìm Bấm Chết dài 180mm Kẹp ốc Ø30

Mã hàng: 41 04 180

Giá: 620.000₫

Kìm Bấm Chết Knipex dài 250mm Kẹp ốc Ø40mm

Mã hàng: 41 04 250

Giá: 630.000₫

Kìm Bấm Chết Mũi Nhọn mini Dài 165mm

Mã hàng: 41 34 165

Giá: 610.000₫

Kìm Kẹp Thợ Hàn Knipex Kẹp 30 – 65 mm

Mã hàng: 42 14 280

Giá: 1.000.000₫

Kìm Kẹp Thợ Hàn Knipex dài 280mm Kẹp đến 90mm

Mã hàng: 42 44 280

Giá: 1.050.000₫
Lọc