KÌM NƯỚC MỎ QUẠ KNIPEX COBRA

Kìm Knipex Cobra®XS- mở đến Ø28 mm

Mã hàng: 87 00 100

Giá: 720.000₫

Kìm Nước Knipex Cobra® mini- mở đến Ø27 mm

Mã hàng: 87 01 125

Giá: 700.000₫

Kìm Nước Knipex Cobra® mini- mở đến Ø27 mm

Mã hàng: 87 03 125

Giá: 860.000₫

Kìm Nước Knipex Cobra® mini- mở đến Ø32mm

Mã hàng: 87 01 150

Giá: 700.000₫

Kìm Nước Cobra® Dài 180mm- mở đến Ø42mm

Mã hàng: 87 01 180

Giá: 730.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 180mm- mở đến Ø42mm

Mã hàng: 87 02 180

Giá: 810.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 180mm- mở đến Ø42mm

Mã hàng: 87 03 180

Giá: 990.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 250mm- mở đến Ø50mm

Mã hàng: 87 01 250

Giá: 770.000₫

Kìm Cobra® Quickset Dài 250mm- mở đến Ø50mm

Mã hàng: 87 22 250

Giá: 900.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 250mm- mở đến Ø50mm

Mã hàng: 87 02 250

Giá: 870.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 250mm- mở đến Ø50mm

Mã hàng: 87 03 250

Giá: 1.030.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 250mm- mở đến Ø50mm

Mã hàng: 87 05 250

Giá: 1.120.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 300mm- mở đến Ø70mm

Mã hàng: 87 01 300

Giá: 1.060.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 300mm- mở đến Ø70mm

Mã hàng: 87 02 300

Giá: 1.200.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 300mm- mở đến Ø70mm

Mã hàng: 87 03 300

Giá: 1.310.000₫

Kìm Nước Cobra® Dài 300mm- mở đến Ø70mm

Mã hàng: 87 05 300

Giá: 1.430.000₫

Bộ Kìm Gia Đình Knipex Best Seller Gồm 3 Cây Thông Dụng

Mã hàng: 00 20 09 V01

Giá: 1.750.000₫  1.950.000₫
Lọc