KÌM NƯỚC MỎ QUẠ KNIPEX COBRA

Combo 3 Sản Phẩm Knipex Giáng Sinh 2021

Mã hàng: 00 20 72 S6

Giá: 1.000.000₫  1.400.000₫

Bộ Sản Phẩm Knipex XS 86 04 100 và 87 00 100 Trong túi đeo

Mã hàng: 00 20 72 V04 XS

Giá: 2.095.000₫  2.250.000₫

Kìm Knipex Cobra®XS- mở đến Ø28 mm

Mã hàng: 87 00 100

Giá: 720.000₫

Kìm Nước Knipex Cobra® mini- mở đến Ø27 mm

Mã hàng: 87 01 125

Giá: 660.000₫

Kìm Nước Knipex Cobra® mini- mở đến Ø27 mm

Mã hàng: 87 03 125

Giá: 860.000₫

Kìm Nước Knipex Cobra® mini- mở đến Ø32mm

Mã hàng: 87 01 150

Giá: 675.000₫

Kìm Nước Cobra® Dài 180mm- mở đến Ø42mm

Mã hàng: 87 01 180

Giá: 710.000₫  730.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 180mm- mở đến Ø42mm

Mã hàng: 87 02 180

Giá: 810.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 180mm- mở đến Ø42mm

Mã hàng: 87 03 180

Giá: 990.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 250mm- mở đến Ø50mm

Mã hàng: 87 01 250

Giá: 750.000₫  770.000₫

Kìm Cobra® Quickset Dài 250mm- mở đến Ø50mm

Mã hàng: 87 22 250

Giá: 900.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 250mm- mở đến Ø50mm

Mã hàng: 87 02 250

Giá: 840.000₫  870.000₫

Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® dài 250mm mở Ø50mm có móc treo

Mã hàng: 87 02 250 T

Giá: 1.070.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 250mm- mở đến Ø50mm

Mã hàng: 87 03 250

Giá: 1.030.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 250mm- mở đến Ø50mm

Mã hàng: 87 05 250

Giá: 1.085.000₫  1.120.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 300mm- mở đến Ø70mm

Mã hàng: 87 01 300

Giá: 1.060.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 300mm- mở đến Ø70mm

Mã hàng: 87 02 300

Giá: 1.200.000₫

Kìm nước Cobra® Dài 300mm- mở đến Ø70mm

Mã hàng: 87 03 300

Giá: 1.310.000₫

Kìm Nước Cobra® Dài 300mm- mở đến Ø70mm

Mã hàng: 87 05 300

Giá: 1.430.000₫

Bộ Kìm Gia Đình Knipex Best Seller Gồm 3 Cây Thông Dụng

Mã hàng: 00 20 09 V01

Giá: 1.750.000₫  1.950.000₫
Lọc