KÌM NƯỚC MỎ QUẠ KNIPEX COBRA

Bộ Kìm Knipex 00 20 72 V04 XS Gồm 87 00 100, 86 04 100 và Túi đeo hông Giảm 7%

Bộ Kìm Knipex 00 20 72 V04 XS Gồm 87 00 100, 86 04 100 và Túi đeo hông

Mã hàng: 00 20 72 V04 XS

Giá: 1.960.000₫  2.100.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® XS 87 00 100 Mở đến Ø29mm dài 100mm Giảm 9%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® XS 87 00 100 Mở đến Ø29mm dài 100mm

Mã hàng: 87 00 100

Giá: 590.000₫  650.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ mini Knipex Cobra® 87 01 125 Mở đến Ø29mm dài 125mm Giảm 14%

Kìm Nước Mỏ Quạ mini Knipex Cobra® 87 01 125 Mở đến Ø29mm dài 125mm

Mã hàng: 87 01 125

Giá: 570.000₫  660.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ mini Knipex Cobra® 87 03 125 Mở đến Ø29mm dài 125mm Mạ chrome Giảm 3%

Kìm Nước Mỏ Quạ mini Knipex Cobra® 87 03 125 Mở đến Ø29mm dài 125mm Mạ chrome

Mã hàng: 87 03 125

Giá: 770.000₫  790.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 01 150 Mở đến Ø32mm dài 150mm Tay đỏ Giảm 15%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 01 150 Mở đến Ø32mm dài 150mm Tay đỏ

Mã hàng: 87 01 150

Giá: 570.000₫  670.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 01 180 Mở đến Ø42mm dài 180mm Tay đỏ Giảm 11%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 01 180 Mở đến Ø42mm dài 180mm Tay đỏ

Mã hàng: 87 01 180

Giá: 590.000₫  660.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 02 180 Mở đến Ø42mm dài 180mm Tay êm Giảm 9%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 02 180 Mở đến Ø42mm dài 180mm Tay êm

Mã hàng: 87 02 180

Giá: 720.000₫  790.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 03 180 Mở đến Ø42mm dài 180mm mạ chrome Giảm 20%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 03 180 Mở đến Ø42mm dài 180mm mạ chrome

Mã hàng: 87 03 180

Giá: 780.000₫  970.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 01 250 Mở đến Ø50mm dài 250mm Tay đỏ Giảm 15%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 01 250 Mở đến Ø50mm dài 250mm Tay đỏ

Mã hàng: 87 01 250

Giá: 640.000₫  750.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 22 250 Mở đến Ø50mm dài 250mm Quickset Giảm 8%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 22 250 Mở đến Ø50mm dài 250mm Quickset

Mã hàng: 87 22 250

Giá: 820.000₫  890.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 02 250 Mở đến Ø50mm dài 250mm Tay êm Giảm 13%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 02 250 Mở đến Ø50mm dài 250mm Tay êm

Mã hàng: 87 02 250

Giá: 770.000₫  890.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® dài 250mm mở Ø50mm có móc treo 87 02 250 T Giảm 10%

Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® dài 250mm mở Ø50mm có móc treo 87 02 250 T

Mã hàng: 87 02 250 T

Giá: 970.000₫  1.080.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 03 250 Mở đến Ø50mm dài 250mm Mạ chrome Giảm 15%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 03 250 Mở đến Ø50mm dài 250mm Mạ chrome

Mã hàng: 87 03 250

Giá: 800.000₫  940.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 05 250 Mở đến Ø50mm dài 250mm Mạ chrome Giảm 21%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 05 250 Mở đến Ø50mm dài 250mm Mạ chrome

Mã hàng: 87 05 250

Giá: 880.000₫  1.110.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 26 250 Mở đến Ø50mm Cách điện 1000 Volt Giảm 11%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 26 250 Mở đến Ø50mm Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 87 26 250

Giá: 1.110.000₫  1.250.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 01 300 Mở đến Ø70mm dài 300mm Tay đỏ Giảm 17%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 01 300 Mở đến Ø70mm dài 300mm Tay đỏ

Mã hàng: 87 01 300

Giá: 870.000₫  1.050.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 02 300 Mở đến Ø70mm dài 300mm Tay êm Giảm 9%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 02 300 Mở đến Ø70mm dài 300mm Tay êm

Mã hàng: 87 02 300

Giá: 1.080.000₫  1.190.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 03 300 Mở đến Ø70mm dài 300mm Mạ chrome Giảm 20%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 03 300 Mở đến Ø70mm dài 300mm Mạ chrome

Mã hàng: 87 03 300

Giá: 1.050.000₫  1.310.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 05 300 Mở đến Ø70mm dài 300mm Mạ chrome Giảm 12%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 05 300 Mở đến Ø70mm dài 300mm Mạ chrome

Mã hàng: 87 05 300

Giá: 1.230.000₫  1.400.000₫
Bộ Kìm Gia Đình Knipex Best Seller Gồm 3 Cây Thông Dụng 00 20 09 V01 Giảm 7%

Bộ Kìm Gia Đình Knipex Best Seller Gồm 3 Cây Thông Dụng 00 20 09 V01

Mã hàng: 00 20 09 V01

Giá: 1.660.000₫  1.790.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 21 250 Mở đến Ø50mm dài 250mm Quickset Giảm 14%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 21 250 Mở đến Ø50mm dài 250mm Quickset

Mã hàng: 87 21 250

Giá: 680.000₫  790.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® XL 87 01 400 Mở đến Ø90mm dài 400mm Giảm 8%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® XL 87 01 400 Mở đến Ø90mm dài 400mm

Mã hàng: 87 01 400

Giá: 1.590.000₫  1.720.000₫
Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® XXL 87 01 560 Mở đến Ø115mm dài 560mm Giảm 16%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® XXL 87 01 560 Mở đến Ø115mm dài 560mm

Mã hàng: 87 01 560

Giá: 2.520.000₫  3.000.000₫
Lọc