KÌM CẮT & KẸP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Kìm Cắt Linh Kiện Knipex Super Knips® 78 03 125 Lưỡi 54 HRC, cắt dây Ø 0.2-1.6 mm Giảm 13%

Kìm Cắt Linh Kiện Knipex Super Knips® 78 03 125 Lưỡi 54 HRC, cắt dây Ø 0.2-1.6 mm

Mã hàng: 78 03 125

Giá: 495.000₫  570.000₫
Kìm Cắt Linh Kiện Knipex Super Knips® XL 78 03 140 Lưỡi 54 HRC, cắt Ø 0.2-2.1 mm Giảm 12%

Kìm Cắt Linh Kiện Knipex Super Knips® XL 78 03 140 Lưỡi 54 HRC, cắt Ø 0.2-2.1 mm

Mã hàng: 78 03 140

Giá: 610.000₫  690.000₫
Kìm Cắt Linh Kiện Knipex Super Knips® 78 61 125 Lưỡi 64 HRC, cắt dây Ø 0.2-1.6 mm Giảm 13%

Kìm Cắt Linh Kiện Knipex Super Knips® 78 61 125 Lưỡi 64 HRC, cắt dây Ø 0.2-1.6 mm

Mã hàng: 78 61 125

Giá: 530.000₫  610.000₫
Kìm Cắt Linh Kiện Knipex Super Knips® 78 61 140 Lưỡi 64 HRC, cắt Ø 0.2-2.1 mm Giảm 13%

Kìm Cắt Linh Kiện Knipex Super Knips® 78 61 140 Lưỡi 64 HRC, cắt Ø 0.2-2.1 mm

Mã hàng: 78 61 140

Giá: 620.000₫  710.000₫
Kìm Cắt Linh Kiện Knipex Super Knips® 78 06 125 Lưỡi 54 HRC, cắt dây Ø 0.2-1.6 mm VDE Giảm 11%
Kìm Cắt Linh Kiện Điện Tử Knipex 77 01 115 Lưỡi Cắt Tôi Cứng 62HRC Giảm 8%

Kìm Cắt Linh Kiện Điện Tử Knipex 77 01 115 Lưỡi Cắt Tôi Cứng 62HRC

Mã hàng: 77 01 115

Giá: 910.000₫  990.000₫
Kìm Cắt Linh Kiện Knipex 79 22 125 Đầu Tròn Thon Lưỡi Cắt Bằng, Flush Cut Giảm 7%

Kìm Cắt Linh Kiện Knipex 79 22 125 Đầu Tròn Thon Lưỡi Cắt Bằng, Flush Cut

Mã hàng: 79 22 125

Giá: 1.390.000₫  1.500.000₫
Kìm Cắt Linh Kiện Vật Liệu Mềm Knipex 76 22 125 Lưỡi Cắt Bằng, Flush Cut Giảm 7%

Kìm Cắt Linh Kiện Vật Liệu Mềm Knipex 76 22 125 Lưỡi Cắt Bằng, Flush Cut

Mã hàng: 76 22 125

Giá: 710.000₫  760.000₫
Kìm Nhấn Phiến LSA-Plus Knipex 97 40 10 Cáp UTP và STP Ø 0.4 - 0.8 Giảm 11%

Kìm Nhấn Phiến LSA-Plus Knipex 97 40 10 Cáp UTP và STP Ø 0.4 - 0.8

Mã hàng: 97 40 10

Giá: 1.200.000₫  1.350.000₫
Lọc