KÌM NƯỚC MỎ QUẠ KNIPEX ALLIGATOR

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Alligator® Dài 250mm Mở Ø50 mm

Mã hàng: 88 07 250

Giá: 1.210.000₫

Kìm Nước Alligator Dài 180mm- Tay Cầm Êm

Mã hàng: 88 02 180

Giá: 660.000₫

Kìm Nước Mỏ Quạ Alligator Dài 250mm Mở đến Ø 50 mm

Mã hàng: 88 01 250

Giá: 590.000₫

Kìm Nước Alligator Dài 250mm- Tay Cầm Êm

Mã hàng: 88 02 250

Giá: 720.000₫
Lọc