CÁCH ĐIỆN 1000 VOLT

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng

Mã hàng: 13 86 200

Giá: 1.490.000₫  1.560.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng

Mã hàng: 13 96 200

Giá: 1.620.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng Có Móc Treo

Mã hàng: 13 96 200 T

Giá: 1.830.000₫

Kìm Điện StriX Tách Cáp Ø5mm, Cắt Ø15mm

Mã hàng: 13 66 180

Giá: 1.520.000₫

Kìm Đa Năng Cách Điện 1000 Volt dài 180mm

Mã hàng: 03 06 180

Giá: 740.000₫

Kìm Mỏ Lết 1000 Volt Mở ốc 52mm Dài 250mm

Mã hàng: 86 06 250

Giá: 1.910.000₫

Kìm Mỏ Lết 1000 Volt Mở ốc đến 52mm Dài 250mm

Mã hàng: 86 07 250

Giá: 1.910.000₫

Tô Vít Dẹp 3.5mm Slim Cách Điện Dài 202mm

Mã hàng: 98 20 35 SL

Giá: 290.000₫

Tô Vít Dẹp 5.5mm Slim Cách Điện Dài 232mm

Mã hàng: 98 20 55 SL

Giá: 350.000₫

Tô Vít Đầu Cộng PH 1 Slim Cách Điện Dài 187mm

Mã hàng: 98 24 01 SL

Giá: 340.000₫

Tô Vít Đầu Cộng PH 2 Slim Cách Điện Dài 212mm

Mã hàng: 98 24 02 SL

Giá: 410.000₫

Tô Vít Đầu Dẹp Cộng P/M Slim Cách Điện Dài 212mm

Mã hàng: 98 24 02 SLS

Giá: 410.000₫

Kìm Bấm Cos Tròn Rỗng 0.25- 16 mm² Cách Điện

Mã hàng: 97 78 180

Giá: 1.100.000₫

Tách Cáp Đa Năng Ø8-13mm và 0.75- 2.5mm²

Mã hàng: 13 46 165

Giá: 1.270.000₫

Kìm Cắt Super Knips® Lưỡi Cắt 54 HRC- 1000 Volt

Mã hàng: 78 06 125

Giá: 900.000₫

Kìm Cắt X-Cut® Lưỡi Cắt 64 HRC dài 160mm

Mã hàng: 73 06 160

Giá: 1.250.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Cách Điện 1000 Volt- Dài 140mm

Mã hàng: 70 06 140

Giá: 800.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Cách Điện 1000 Volt- Dài 160mm

Mã hàng: 70 06 160

Giá: 840.000₫

Kìm Cắt Cách Điện 1000 Volt- Dài 180mm

Mã hàng: 70 06 180

Giá: 900.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Cách Điện- Dài 160mm

Mã hàng: 74 06 160

Giá: 1.000.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Cách Điện 1000 Volt- Dài 180mm

Mã hàng: 74 06 180

Giá: 1.090.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Cách Điện 1000 Volt- Dài 200mm

Mã hàng: 74 06 200

Giá: 1.170.000₫

Mỏ Lết Kìm Cách Điện 1000 Volt- Dài 250mm

Mã hàng:

Giá: 1.910.000₫

Kìm Cắt Cáp Điện Đồng, Nhôm đến Ø15mm/ 50 mm²

Mã hàng: 95 26 165

Giá: 1.550.000₫
Lọc