CÁCH ĐIỆN VDE 1000 VOLT

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng

Mã hàng: 13 86 200

Giá: 1.490.000₫  1.560.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng

Mã hàng: 13 96 200

Giá: 1.500.000₫  1.620.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng Có Móc Treo

Mã hàng: 13 96 200 T

Giá: 1.750.000₫  1.830.000₫

Kìm Đa Năng Cách Điện 1000 Volt dài 180mm

Mã hàng: 03 06 180

Giá: 740.000₫

Kìm Đa Năng Cách Điện 1000 Volt dài 180mm

Mã hàng: 02 06 180

Giá: 870.000₫

Kìm Đa Năng Cách Điện 1000 Volt dài 200mm

Mã hàng: 02 06 200

Giá: 910.000₫

Kìm Đa Năng Cách Điện 1000 Volt Dài 225mm

Mã hàng: 02 06 225

Giá: 1.030.000₫

Kìm Mỏ Lết VDE Dài 250mm- mở đến 52mm

Mã hàng: 86 06 250

Giá: 1.920.000₫

Kìm Cobra® VDE Dài 250mm- mở đến Ø50mm

Mã hàng: 87 26 250 T

Giá: 1.490.000₫

Kìm Cobra® VDE Dài 250mm- mở đến Ø50mm

Mã hàng: 87 26 250

Giá: 1.290.000₫

Kìm Điện StriX Tách Cáp Ø5mm, Cắt Ø15mm

Mã hàng: 13 66 180

Giá: 1.520.000₫

Kìm Nhọn Mũi Đàn Hồi Dài 200mm

Mã hàng: 26 16 200

Giá: 920.000₫

Kìm Nhọn Mũi Cong 40° Dài 200mm

Mã hàng: 26 26 200

Giá: 1.030.000₫

Kìm Đa Năng Mũi Thon Cách Điện Dài 145mm

Mã hàng: 08 26 145

Giá: 810.000₫

Kìm Cắt Cáp Điện Đồng, Nhôm đến Ø20mm/ 70 mm²

Mã hàng: 95 16 200

Giá: 1.620.000₫

Kìm Cắt Cáp Điện Đồng, Nhôm đến Ø15mm/ 50 mm²

Mã hàng: 95 26 165

Giá: 1.550.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 200mm- VDE

Mã hàng: 74 06 200

Giá: 1.170.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 180mm- VDE

Mã hàng: 74 06 180

Giá: 1.090.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 160mm- VDE

Mã hàng: 74 06 160

Giá: 1.000.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Lưỡi 62 HRC dài 180mm- VDE

Mã hàng: 70 06 180

Giá: 900.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Cách Điện 1000 Volt- Dài 160mm

Mã hàng: 70 06 160

Giá: 840.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Lưỡi 62 HRC dài 140mm- VDE

Mã hàng: 70 06 140

Giá: 800.000₫

Kìm Cắt X-Cut® Lưỡi Tôi 64 HRC cộng lực 40%

Mã hàng: 73 06 160

Giá: 1.250.000₫

Kìm Cắt Super Knips® Lưỡi Cắt 54 HRC- 1000 Volt

Mã hàng: 78 06 125

Giá: 900.000₫
Lọc