TAY CẦM VÀNG ĐỎ - KNIPEX CÁCH ĐIỆN 1000 VOLT

Dao Rọc Cáp Có Chấn Bảo Vệ Lõi Cáp

Mã hàng: 98 55 SB

Giá: 1.050.000₫

Dao Rọc Cáp Knipex 98 54 SB

Mã hàng: 98 54 SB

Giá: 460.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng VDE 1000V

Mã hàng: 13 96 200

Giá: 1.400.000₫  1.620.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng VDE 1000V

Mã hàng: 13 86 200

Giá: 1.380.000₫  1.560.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng Có Móc Treo

Mã hàng: 13 96 200 T

Giá: 1.750.000₫  1.830.000₫

Kìm Điện StriX Tách Cáp Ø5mm, Cắt Ø15mm

Mã hàng: 13 66 180

Giá: 1.520.000₫

Kìm Cắt và Tách Cáp Ø8-13mm & 0.75- 2.5mm²

Mã hàng: 13 46 165

Giá: 1.270.000₫

Kìm Đa Năng Knipex Lưỡi 63HRC dài 180mm Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 02 06 180

Giá: 870.000₫

Kìm Đa Năng Knipex Lưỡi 63HRC Dài 200mm Cách Điện 1000 Volt VDE

Mã hàng: 02 06 200

Giá: 900.000₫  910.000₫

Kìm Đa Năng Knipex Lưỡi 63HRC dài 225mm Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 02 06 225

Giá: 1.030.000₫

Kìm Cắt X-Cut® Lưỡi Tôi 64 HRC cộng lực 40%

Mã hàng: 73 06 160

Giá: 1.215.000₫  1.250.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex Mở Đến 52mm Dài 250mm 1000V

Mã hàng: 86 06 250

Giá: 1.920.000₫

Kìm Cắt Super Knips® Lưỡi Cắt 54 HRC Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 78 06 125

Giá: 800.000₫  900.000₫

Kìm Cắt Knipex Lưỡi 62 HRC Dài 125mm Cách Điện 1000V

Mã hàng: 70 06 125

Giá: 780.000₫

Kìm Cắt Knipex Lưỡi 62 HRC Dài 140mm Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 70 06 140

Giá: 800.000₫

Kìm Cắt Knipex Lưỡi 62 HRC Dài 180mm Cách Điện 1000V

Mã hàng: 70 06 180

Giá: 900.000₫

Kìm Cắt Knipex Thân Chéo Lưỡi 64 HRC Dài 160mm 1000V

Mã hàng: 74 06 160

Giá: 1.000.000₫

Kìm Cắt Knipex Thân Chéo Lưỡi 64 HRC Dài 180mm 1000V

Mã hàng: 74 06 180

Giá: 1.090.000₫
Lọc