TAY CẦM CÁN ĐÚC MÀU ĐỎ - CÁCH ĐIỆN 1000 VOLT

Kìm Knipex Cắt Cáp Điện Đồng Nhôm Ø20mm/70 mm²

Mã hàng: 95 17 200

Giá: 1.730.000₫

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Alligator® Dài 250mm Mở Ø50 mm

Mã hàng: 88 07 250

Giá: 1.210.000₫

Kìm Cắt Knipex Thân Chéo Lưỡi 64 HRC Dài 200mm

Mã hàng: 74 07 200

Giá: 1.390.000₫

Kìm Cắt Knipex Mũi Thon Lưỡi 62 HRC Dài 180mm

Mã hàng: 02 07 180

Giá: 1.050.000₫

Kìm Cắt Knipex Mũi Thon Lưỡi 62 HRC Dài 160mm

Mã hàng: 70 07 160

Giá: 970.000₫

Kìm Knipex Mũi Nhọn Cong 40° Dài 200mm

Mã hàng: 26 27 200

Giá: 1.190.000₫

Kìm Knipex Mũi Nhọn Đàn Hồi Dài 200mm

Mã hàng: 26 17 200

Giá: 1.070.000₫

Kìm Đa Năng Knipex Lưỡi 63HRC dài 225mm

Mã hàng: 02 07 225

Giá: 1.220.000₫

Kìm Đa Năng Knipex Lưỡi 63HRC dài 200mm

Mã hàng: 02 07 200

Giá: 1.100.000₫
Lọc