TAY CẦM CÁN ĐÚC MÀU ĐỎ - CÁCH ĐIỆN VDE 1000 VOLT

Kìm Cắt Cáp Điện Đến Ø 20mm Knipex 95 17 200 Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 95 17 200

Giá: 1.480.000₫  1.730.000₫

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Alligator 88 07 250 Mở Ø50mm Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 88 07 250

Giá: 1.010.000₫  1.210.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 07 200 Lưỡi 64 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 74 07 200

Giá: 1.140.000₫  1.390.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 180 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 70 07 180

Giá: 870.000₫  1.050.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 160 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 70 07 160

Giá: 810.000₫  970.000₫

Kìm Mũi Nhọn Đàn Hồi Cong 40° Knipex 26 27 200 Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 26 27 200

Giá: 980.000₫  1.190.000₫

Kìm Mũi Nhọn Đàn Hồi Knipex 26 17 200 Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 26 17 200

Giá: 890.000₫  1.070.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 07 225 Chiều Dài 225mm Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 02 07 225

Giá: 1.010.000₫  1.220.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 07 200 Chiều Dài 200mm Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 02 07 200

Giá: 910.000₫  1.100.000₫
Lọc