TAY CẦM CÁN ĐÚC MÀU ĐỎ - CÁCH ĐIỆN VDE 1000 VOLT

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Alligator 88 07 250 Mở Ø50mm Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc Giảm 8%

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Alligator 88 07 250 Mở Ø50mm Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 88 07 250

Giá: 1.100.000₫  1.190.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 07 200 Lưỡi 64 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc Giảm 10%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 07 200 Lưỡi 64 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 74 07 200

Giá: 1.230.000₫  1.360.000₫
Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 180 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc Giảm 17%

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 180 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 70 07 180

Giá: 910.000₫  1.100.000₫
Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 160 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc Giảm 6%

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 160 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 70 07 160

Giá: 850.000₫  900.000₫
Kìm Mũi Nhọn Đàn Hồi Cong 40° Knipex 26 27 200 Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc Giảm 22%

Kìm Mũi Nhọn Đàn Hồi Cong 40° Knipex 26 27 200 Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 26 27 200

Giá: 920.000₫  1.180.000₫
Kìm Mũi Nhọn Đàn Hồi Knipex 26 17 200 Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc Giảm 18%

Kìm Mũi Nhọn Đàn Hồi Knipex 26 17 200 Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 26 17 200

Giá: 840.000₫  1.030.000₫
Kìm Đa Năng Knipex 02 07 225 Chiều Dài 225mm Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc Giảm 8%

Kìm Đa Năng Knipex 02 07 225 Chiều Dài 225mm Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 02 07 225

Giá: 1.100.000₫  1.190.000₫
Kìm Đa Năng Knipex 02 07 200 Chiều Dài 200mm Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc Giảm 2%

Kìm Đa Năng Knipex 02 07 200 Chiều Dài 200mm Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 02 07 200

Giá: 990.000₫  1.010.000₫
Lọc