TUA VÍT RAINBOW PB SWISS TOOLS

Tua Vít PH 0 Rainbow Xanh Lơ dài 60/140mm

Mã hàng: PB 8190.0-60 LG

Giá: 210.000₫  250.000₫

Tua Vít PH 1 Rainbow Xanh Lá Cây dài 175mm

Mã hàng: PB 8190.1-80 YG

Giá: 250.000₫  280.000₫

Tua Vít PH 2 Rainbow Màu Cam dài 205mm

Mã hàng: 8190.2-100/6 OR

Giá: 310.000₫  340.000₫

Tua Vít PH 3 Rainbow Xanh Đậm dài 270mm

Mã hàng: PB 8190.3-150 BL

Giá: 460.000₫  500.000₫

Tua Vít Dẹp 3.5mm Rainbow Xanh Lá Cây dài 180mm

Mã hàng: PB 8100.1-90 GR

Giá: 200.000₫  230.000₫

Tua Vít Dẹp 5.5mm Rainbow Vàng dài 220mm

Mã hàng: PB 8100.3-120 YE

Giá: 260.000₫  300.000₫

Bộ Tua Vít Rainbow 2 Chiếc Thông Dụng

Mã hàng: Rainbow PH 2-5.5

Giá: 540.000₫  570.000₫

Bộ Tô Vít PB Swiss Tools 8190-8100 RB Rainbow Mũi Cộng Dẹp Gồm 6 Chiếc

Mã hàng: PB 8190-8100 RB

Giá: 1.520.000₫  1.677.000₫

Bộ Tua Vít Rainbow 6 Chiếc - Mũi Dẹp

Mã hàng: PB 8240.RB

Giá: 1.780.000₫  2.145.000₫

Bộ Tua Vít Rainbow 4 Chiếc Đầu PH

Mã hàng: PB 8242.RB

Giá: 1.200.000₫  1.350.000₫
Lọc