TUA VÍT RAINBOW PB SWISS TOOLS

Tua Vít PH 0 Rainbow Xanh Lơ dài 60/140mm

Mã hàng: PB 8190.0-60 LG

Giá: 215.000₫

Tua Vít PH 1 Rainbow Xanh Lá Cây dài 175mm

Mã hàng: PB 8190.1-80 YG

Giá: 260.000₫

Tua Vít PH 2 Rainbow Màu Cam dài 205mm

Mã hàng: 8190.2-100/6 OR

Giá: 390.000₫

Tua Vít PH 3 Rainbow Xanh Đậm dài 270mm

Mã hàng: PB 8190.3-150 BL

Giá: 475.000₫

Tua Vít Dẹp 3.5mm Rainbow Xanh Lá Cây dài 180mm

Mã hàng: PB 8100.1-90 GR

Giá: 215.000₫

Tua Vít Dẹp 5.5mm Rainbow Vàng dài 220mm

Mã hàng: PB 8100.3-120 YE

Giá: 320.000₫

Bộ Tua Vít Rainbow 2 Chiếc Thông Dụng

Mã hàng: Rainbow PH 2-5.5

Giá: 630.000₫  670.000₫

Bộ Tua Vít Rainbow Mũi Cộng-Dẹp gồm 6 chiếc

Mã hàng: 8190-8100 RB

Giá: 1.770.000₫  1.870.000₫

Bộ Tua Vít Rainbow 6 Chiếc - Mũi Dẹp

Mã hàng: PB 8240 RB

Giá: 1.800.000₫  2.145.000₫

Bộ Tua Vít Rainbow 4 Chiếc Đầu PH

Mã hàng: PB 8242.RB

Giá: 1.450.000₫
Lọc