KÌM NHỌN

Kìm Nhọn- Dài 160mm

Mã hàng: 25 02 160

Giá: 590.000₫

Kìm Nhọn Mạ Chrome- Dài 160mm

Mã hàng: 25 05 160

Giá: 680.000₫

Kìm Nhọn Mũi Đàn Hồi- Dài 200mm

Mã hàng: 26 12 200

Giá: 710.000₫

Kìm Nhọn Mạ Chrome- Dài 200mm

Mã hàng: 26 15 200

Giá: 800.000₫

Kìm Nhọn 200mm- Mũi Cong 40°

Mã hàng: 26 25 200

Giá: 930.000₫

Kìm Nhọn Cách Điện Dài 160mm

Mã hàng: 25 06 160

Giá: 760.000₫

Kìm Nhọn Mũi Cong 40° Dài 200mm

Mã hàng: 26 26 200

Giá: 1.030.000₫

26 16 200

Mã hàng: 26 16 200

Giá: 920.000₫
Lọc