KÌM NHỌN Mũi Đàn Hồi Knipex

Kìm Nhọn Knipex 26 12 200 Mũi Đàn Hồi, Lưỡi Cắt 61 HRC, Chiều Dài 200mm

Mã hàng: 26 12 200

Giá: 650.000₫  710.000₫

Kìm Nhọn Knipex 26 15 200 Mũi Đàn Hồi, Lưỡi Cắt 61 HRC, Chiều Dài 200mm

Mã hàng: 26 15 200

Giá: 700.000₫  730.000₫

Kìm Nhọn Knipex 26 25 200 Mũi Cong 40°, Lưỡi Cắt 61 HRC, Dài 200mm Mạ chrome

Mã hàng: 26 25 200

Giá: 750.000₫  850.000₫

Kìm Nhọn Knipex 26 16 200 Mũi Đàn Hồi, Lưỡi 61 HRC, Dài 200mm 1000 volt

Mã hàng: 26 16 200

Giá: 740.000₫  850.000₫

Kìm Nhọn Knipex 26 16 200 T Mũi Đàn Hồi, Chiều Dài 200mm 1000 volt Có Móc Treo An Toàn

Mã hàng: 26 16 200 T BK

Giá: 1.040.000₫  1.080.000₫

Kìm Nhọn Knipex 26 26 200 Mũi Cong 40° Chiều Dài 200mm Cách Điện 1000 volt

Mã hàng: 26 26 200

Giá: 870.000₫  950.000₫

Kìm Nhọn Knipex 25 02 160 Mũi Đàn Hồi, Lưỡi Cắt 61 HRC, Dài 160mm Tay êm

Mã hàng: 25 02 160

Giá: 540.000₫  590.000₫

Kìm Mũi Nhọn Đàn Hồi Knipex 26 17 200 Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 26 17 200

Giá: 910.000₫  990.000₫

Kìm Mũi Nhọn Đàn Hồi Cong 40° Knipex 26 27 200 Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 26 27 200

Giá: 1.010.000₫  1.080.000₫

Kìm Kẹp Má Trơn Đầu Cong 45°

Mã hàng: 31 25 160

Giá: 950.000₫

Kìm Knipex Dài 280mm Uốn Gắp Kẹp trong cơ khí và ô tô

Mã hàng: 28 71 280

Giá: 740.000₫  770.000₫

Kìm Knipex Mũi Dài Cong 45° Dài 280mm

Mã hàng: 28 81 280

Giá: 770.000₫  800.000₫

Kìm Nhọn Dài 280mm Mũi Thẳng & Cong 45°

Mã hàng: 28 27-81 280

Giá: 1.630.000₫
Lọc