KÌM NHỌN Mũi Đàn Hồi Knipex

Kìm Nhọn Knipex 26 15 200 Mũi Đàn Hồi, Lưỡi Cắt 61 HRC, Chiều Dài 200mm Giảm 10%

Kìm Nhọn Knipex 26 15 200 Mũi Đàn Hồi, Lưỡi Cắt 61 HRC, Chiều Dài 200mm

Mã hàng: 26 15 200

Giá: 720.000₫  800.000₫
Kìm Mũi Nhọn Knipex 26 25 200 Cong 40°, Lưỡi Cắt 61 HRC Chiều dài 200mm Mạ chrome Giảm 4%
Kìm Nhọn Knipex 26 16 200 Mũi Đàn Hồi, Lưỡi 61 HRC Chiều Dài 200mm Giảm 3%

Kìm Nhọn Knipex 26 16 200 Mũi Đàn Hồi, Lưỡi 61 HRC Chiều Dài 200mm

Mã hàng: 26 16 200

Giá: 900.000₫  930.000₫
Kìm Nhọn Knipex 26 26 200 Mũi Cong 40° Chiều Dài 200mm Cách Điện 1000 volt Giảm 6%

Kìm Nhọn Knipex 26 26 200 Mũi Cong 40° Chiều Dài 200mm Cách Điện 1000 volt

Mã hàng: 26 26 200

Giá: 980.000₫  1.040.000₫
Kìm Nhọn Knipex 25 05 160 Mũi Đàn Hồi, Lưỡi Cắt 61 HRC,Dài 160mm, Mạ chrome Giảm 12%

Kìm Nhọn Knipex 25 05 160 Mũi Đàn Hồi, Lưỡi Cắt 61 HRC,Dài 160mm, Mạ chrome

Mã hàng: 25 05 160

Giá: 600.000₫  680.000₫
Kìm Nhọn Knipex 25 06 160 Mũi Đàn Hồi, Lưỡi Cắt 61 HRC, Dài 160mm Cách Điện 1000 volt Giảm 5%
Kìm Mũi Nhọn Đàn Hồi Cong 40° Knipex 26 27 200 Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc Giảm 3%

Kìm Mũi Nhọn Đàn Hồi Cong 40° Knipex 26 27 200 Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 26 27 200

Giá: 1.150.000₫  1.190.000₫

Kìm Kẹp Má Trơn Đầu Cong 45°

Mã hàng: 31 25 160

Giá: 1.040.000₫
Kìm Knipex Dài 280mm Uốn Gắp Kẹp trong cơ khí và ô tô Giảm 3%

Kìm Knipex Dài 280mm Uốn Gắp Kẹp trong cơ khí và ô tô

Mã hàng: 28 71 280

Giá: 830.000₫  860.000₫
Kìm Knipex Mũi Dài Cong 45° Dài 280mm Giảm 7%

Kìm Knipex Mũi Dài Cong 45° Dài 280mm

Mã hàng: 28 81 280

Giá: 840.000₫  900.000₫
Knipex 28 71 280 - 28 81 280 Kìm Nhọn Dài 280mm Mũi Thẳng & Cong 45° Giảm 3%

Knipex 28 71 280 - 28 81 280 Kìm Nhọn Dài 280mm Mũi Thẳng & Cong 45°

Mã hàng: 28 27-81 280

Giá: 1.710.000₫  1.760.000₫
Lọc