KÌM NHỌN Mũi Đàn Hồi Knipex

Kìm Nhọn Mũi Đàn Hồi- Dài 200mm

Mã hàng: 26 12 200

Giá: 710.000₫

Kìm Nhọn Mạ Chrome- Dài 200mm

Mã hàng: 26 15 200

Giá: 800.000₫

Kìm Nhọn 200mm- Mũi Cong 40°

Mã hàng: 26 25 200

Giá: 930.000₫

Kìm Knipex Mũi Nhọn Đàn Hồi Dài 200mm 1000V

Mã hàng: 26 16 200

Giá: 920.000₫

Kìm Nhọn Cách Điện Dài 200mm có móc treo

Mã hàng: 26 16 200 T

Giá: 1.130.000₫

Kìm Knipex Mũi Nhọn Cong 40° Dài 200mm 1000 V

Mã hàng: 26 26 200

Giá: 1.030.000₫

Kìm Mũi Nhọn Dài 160mm Lưỡi Cắt Tôi 61 HRC

Mã hàng: 25 02 160

Giá: 590.000₫

Kìm Nhọn Mạ Chrome- Dài 160mm

Mã hàng: 25 05 160

Giá: 680.000₫

Kìm Knipex Mũi Nhọn Đàn Hồi Dài 160mm 1000V

Mã hàng: 25 06 160

Giá: 760.000₫

Kìm Knipex Mũi Nhọn Đàn Hồi Dài 200mm

Mã hàng: 26 17 200

Giá: 1.070.000₫

Kìm Knipex Mũi Nhọn Cong 40° Dài 200mm

Mã hàng: 26 27 200

Giá: 1.190.000₫

Kìm Kẹp Má Trơn Đầu Cong 45°

Mã hàng: 31 25 160

Giá: 1.030.000₫

Kìm Knipex Dài 280mm Uốn Gắp Kẹp trong cơ khí và ô tô

Mã hàng: 28 71 280

Giá: 815.000₫

Kìm Knipex Mũi Dài Cong 45° Dài 280mm

Mã hàng: 28 81 280

Giá: 850.000₫

Kìm Nhọn Dài 280mm Mũi Thẳng & Cong 45°

Mã hàng: 28 27-81 280

Giá: 1.615.000₫  1.665.000₫
Lọc