KÌM MỞ PHE NGOÀI KNIPEX EXTERNAL CIRCLIPS PLIERS

Kìm mở phe ngoài Knipex Ø 3 – 10 mm

Mã hàng: 49 11 A0

Giá: 580.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex Ø10-25mm

Mã hàng: 49 11 A1

Giá: 560.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex Ø19-60mm

Mã hàng: 49 11 A2

Giá: 610.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex Ø 40-100 mm

Mã hàng: 49 11 A3

Giá: 650.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex Ø 85-140 mm

Mã hàng: 49 11 A4

Giá: 1.095.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Mũi Cong 90°, Ø 3-10 mm

Mã hàng: 49 21 A01

Giá: 630.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Mũi Cong 90°, Ø 10-25 mm

Mã hàng: 49 21 A11

Giá: 590.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Mũi Cong 90°, Ø19 - 60mm

Mã hàng: 49 21 A21

Giá: 660.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Mũi Cong 90°, Ø 85-140 mm

Mã hàng: 49 21 A41

Giá: 1.190.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Mũi Thẳng, Ø122-300 mm

Mã hàng: 46 10 A5

Giá: 3.670.000₫

Mũi kìm mở phe ngoài

Mã hàng: 46 19 A5

Giá: 490.000₫
Lọc