KÌM MỞ PHE NGOÀI KNIPEX

Kìm Mở Phe Ngoài Ø10-25mm

Mã hàng: 49 11 A1

Giá: 560.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Ø19-60mm

Mã hàng: 49 11 A2

Giá: 610.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Mũi Cong 90°, Ø19 - 60mm

Mã hàng: 49 21 A21

Giá: 660.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Mũi Thẳng, Ø122-300 mm

Mã hàng: 46 10 A5

Giá: 3.670.000₫

Mũi kìm mở phe ngoài

Mã hàng: 46 19 A5

Giá: 490.000₫
Lọc