KÌM MỞ PHE NGOÀI KNIPEX EXTERNAL CIRCLIPS PLIERS

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 11 A0 Mở Phe Đường Kính Ø3-10 mm

Mã hàng: 49 11 A0

Giá: 540.000₫  590.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 11 A1 Mở Phe Đường Kính Ø 12 - 25 mm

Mã hàng: 49 11 A1

Giá: 510.000₫  540.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 11 A2 Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm

Mã hàng: 49 11 A2

Giá: 560.000₫  590.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 11 A3 Mở Phe Đường Kính Ø 40 - 100 mm

Mã hàng: 49 11 A3

Giá: 610.000₫  630.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 11 A4 Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm

Mã hàng: 49 11 A4

Giá: 1.040.000₫  1.100.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 21 A01 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 8 - 13 mm

Mã hàng: 49 21 A01

Giá: 590.000₫  630.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 21 A11 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 10 - 25 mm

Mã hàng: 49 21 A11

Giá: 560.000₫  590.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 21 A21 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm

Mã hàng: 49 21 A21

Giá: 610.000₫  660.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 21 A41 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm

Mã hàng: 49 21 A41

Giá: 1.120.000₫  1.160.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 46 10 A5 Mở Phe Đường Kính Ø 122 - 300 mm

Mã hàng: 46 10 A5

Giá: 3.370.000₫  3.720.000₫

Mũi Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 46 19 A5 Dùng Cho Kìm Knipex 46 10 A5

Mã hàng: 46 19 A5

Giá: 440.000₫  500.000₫
Lọc