KÌM MỞ PHE NGOÀI KNIPEX EXTERNAL CIRCLIPS PLIERS

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 11 A1 Mở Phe Đường Kính Ø 12 - 25 mm Giảm 5%

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 11 A1 Mở Phe Đường Kính Ø 12 - 25 mm

Mã hàng: 49 11 A1

Giá: 530.000₫  560.000₫
Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 11 A2  Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm Giảm 5%

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 11 A2 Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm

Mã hàng: 49 11 A2

Giá: 580.000₫  610.000₫
Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 11 A3 Mở Phe Đường Kính Ø 40 - 100 mm Giảm 4%

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 11 A3 Mở Phe Đường Kính Ø 40 - 100 mm

Mã hàng: 49 11 A3

Giá: 640.000₫  670.000₫
Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 11 A4 Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm Giảm 3%

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 11 A4 Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm

Mã hàng: 49 11 A4

Giá: 1.110.000₫  1.140.000₫
Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 21 A21 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm Giảm 4%

Kìm Mở Phe Ngoài Knipex 49 21 A21 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm

Mã hàng: 49 21 A21

Giá: 640.000₫  670.000₫

Kìm Mở Phe Ngoài Mũi Cong Knipex External Ciclips Pliers 46 20 A51

Mã hàng: 46 20 A51

Giá: 3.490.000₫
Lọc