KÌM BẤM COS PIN RỖNG KNIPEX

Kìm Knipex 97 78 180 Bấm Cos Pin Rỗng 0.25 - 16 mm² Cách Điện 1000 Volt Giảm 14%

Kìm Knipex 97 78 180 Bấm Cos Pin Rỗng 0.25 - 16 mm² Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 97 78 180

Giá: 960.000₫  1.110.000₫
Kìm Knipex 97 72 180 Bấm Cos Pin Rỗng 0.25 - 16 mm² Tay Cầm Êm Giảm 14%

Kìm Knipex 97 72 180 Bấm Cos Pin Rỗng 0.25 - 16 mm² Tay Cầm Êm

Mã hàng: 97 72 180

Giá: 900.000₫  1.050.000₫

Ngàm Ép Cos Pin Rỗng Wire Ferrules Knipex 97 49 08

Mã hàng: 97 49 08

Giá: 1.650.000₫

Bộ Đầu cos Pin Rỗng Knipex Wire Ferrules 97 99 907

Mã hàng: 97 99 907

Giá: 330.000₫
Lọc