KÌM BẤM COS PIN RỖNG KNIPEX

Knipex 97 53 14 SB - Kìm Bấm Cos Pin Rỗng Wire Ferrules 0.08 - 16 mm²

Mã hàng: 97 53 14 SB

Giá: 4.500.000₫

Knipex 97 55 14 SB - Kìm Ép Cos Pin Rỗng 0.08 - 10/16 mm² Mạ Chrome

Mã hàng: 97 55 14 SB

Giá: 4.650.000₫
Kìm Knipex 97 78 180 Bấm Cos Pin Rỗng 0.25 - 16 mm² Cách Điện 1000 Volt Giảm 15%

Kìm Knipex 97 78 180 Bấm Cos Pin Rỗng 0.25 - 16 mm² Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 97 78 180

Giá: 940.000₫  1.110.000₫
Kìm Knipex 97 72 180 Bấm Cos Pin Rỗng 0.25 - 16 mm² Tay Cầm Êm Giảm 14%

Kìm Knipex 97 72 180 Bấm Cos Pin Rỗng 0.25 - 16 mm² Tay Cầm Êm

Mã hàng: 97 72 180

Giá: 900.000₫  1.050.000₫

Ngàm Ép Cos Pin Rỗng Wire Ferrules Knipex 97 49 08

Mã hàng: 97 49 08

Giá: 1.650.000₫

Bộ Đầu cos Pin Rỗng Knipex Wire Ferrules 97 99 907

Mã hàng: 97 99 907

Giá: 330.000₫
Lọc