KÌM CẮT MŨI THON VÀ KÌM CẮT THÂN CHÉO KNIPEX

Bộ Kìm Gia Đình Knipex Best Seller Gồm 3 Cây Thông Dụng

Mã hàng: 00 20 09 V01

Giá: 1.750.000₫  1.950.000₫

Kìm Cắt Knipex Lưỡi 62 HRC Dài 125mm Cách Điện 1000V

Mã hàng: 70 06 125

Giá: 780.000₫

Kìm cắt Mũi Thon Lưỡi Cắt 62 HRC Dài 140mm

Mã hàng: 70 02 140

Giá: 600.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Lưỡi 62 HRC dài 140mm

Mã hàng: 70 05 140

Giá: 710.000₫

Kìm Cắt Knipex Lưỡi 62 HRC Dài 140mm Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 70 06 140

Giá: 800.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex Dài 160mm

Mã hàng: 70 02 160

Giá: 630.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Lưỡi 62 HRC dài 160mm

Mã hàng: 70 05 160

Giá: 740.000₫

Kìm Cắt Knipex Mũi Thon Lưỡi 62 HRC Dài 160mm

Mã hàng: 70 07 160

Giá: 970.000₫

Kìm Cắt Knipex Lưỡi 62 HRC Dài 180mm Cách Điện 1000V

Mã hàng: 70 06 180

Giá: 900.000₫

Kìm Cắt Knipex Mũi Thon Lưỡi 62 HRC Dài 180mm

Mã hàng: 02 07 180

Giá: 1.050.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 160mm

Mã hàng: 74 02 160

Giá: 750.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 160mm

Mã hàng: 74 05 160

Giá: 930.000₫

Kìm Cắt Knipex Thân Chéo Lưỡi 64 HRC Dài 160mm 1000V

Mã hàng: 74 06 160

Giá: 1.000.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 180mm

Mã hàng: 74 12 180

Giá: 900.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 180mm

Mã hàng: 74 02 180

Giá: 810.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Mạ Chrome- Dài 180mm

Mã hàng: 74 05 180

Giá: 1.000.000₫

Kìm Cắt Knipex Thân Chéo Lưỡi 64 HRC Dài 180mm 1000V

Mã hàng: 74 06 180

Giá: 1.090.000₫

Kìm Cắt Knipex Thân Chéo Lưỡi 64 HRC Dài 200mm 1000V

Mã hàng: 74 06 200

Giá: 1.170.000₫

Kìm Cắt Knipex Thân Chéo Lưỡi 64 HRC Dài 200mm

Mã hàng: 74 07 200

Giá: 1.390.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Dài 200mm mạ chrome

Mã hàng: 74 05 200

Giá: 1.050.000₫
Lọc