KÌM CẮT KNIPEX MŨI THON - LƯỠI CẮT 62HRC

Bộ Kìm Gia Đình Knipex Best Seller Gồm 3 Cây Thông Dụng 00 20 09 V01 Giảm 7%

Bộ Kìm Gia Đình Knipex Best Seller Gồm 3 Cây Thông Dụng 00 20 09 V01

Mã hàng: 00 20 09 V01

Giá: 1.660.000₫  1.790.000₫
Kìm Cắt Knipex 70 06 125 Lưỡi 62 HRC Dài 125mm Cách Điện 1000V Giảm 1%

Kìm Cắt Knipex 70 06 125 Lưỡi 62 HRC Dài 125mm Cách Điện 1000V

Mã hàng: 70 06 125

Giá: 720.000₫  730.000₫
Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 05 125 Chiều Dài 125mm Cắt Thép Ø 2.3 mm Mạ Chrome Giảm 6%

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 05 125 Chiều Dài 125mm Cắt Thép Ø 2.3 mm Mạ Chrome

Mã hàng: 70 05 125

Giá: 640.000₫  680.000₫
Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 06 140 Lưỡi Tôi Cứng 62 HRC Chiều Dài 140mm Giảm 8%

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 06 140 Lưỡi Tôi Cứng 62 HRC Chiều Dài 140mm

Mã hàng: 70 06 140

Giá: 690.000₫  750.000₫
Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 05 140 Dài 140mm Cắt Thép Ø 2.5 mm Mạ chrome Giảm 9%

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 05 140 Dài 140mm Cắt Thép Ø 2.5 mm Mạ chrome

Mã hàng: 70 05 140

Giá: 610.000₫  670.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 01 140 Dài 140mm Cắt Thép Ø 2.5 mm

Mã hàng: 70 01 140

Giá: 450.000₫
Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 06 160 Dài 160mm Cách điện 1000 Volt Giảm 14%

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 06 160 Dài 160mm Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 70 06 160

Giá: 730.000₫  850.000₫
Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 160 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc Giảm 6%

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 160 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 70 07 160

Giá: 850.000₫  900.000₫
Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 05 160 Dài 160mm Cắt Thép Ø 3.0 mm Mạ chrome Giảm 3%

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 05 160 Dài 160mm Cắt Thép Ø 3.0 mm Mạ chrome

Mã hàng: 70 05 160

Giá: 650.000₫  670.000₫
Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 02 160 Dài 160mm Cắt Thép Ø 3.0 mm Tay êm Giảm 8%

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 02 160 Dài 160mm Cắt Thép Ø 3.0 mm Tay êm

Mã hàng: 70 02 160

Giá: 590.000₫  640.000₫
Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 01 160 Dài 160mm Cắt Thép Ø 3.0 mm Tay đỏ Giảm 13%

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 01 160 Dài 160mm Cắt Thép Ø 3.0 mm Tay đỏ

Mã hàng: 70 01 160

Giá: 460.000₫  530.000₫
Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 06 180 Dài 180mm Cách điện 1000 Volt Giảm 12%

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 06 180 Dài 180mm Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 70 06 180

Giá: 750.000₫  850.000₫
Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 180 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc Giảm 15%

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 180 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 70 07 180

Giá: 940.000₫  1.100.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 02 180 Chiều Dài 180mm Tay Cầm Êm

Mã hàng: 70 02 180

Giá: 600.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Diagonal Knipex 70 01 180 Chiều Dài 180mm

Mã hàng: 70 01 180

Giá: 510.000₫
Lọc