KÌM CẮT KNIPEX MŨI THON VÀ KÌM CẮT THÂN CHÉO KNIPEX

Bộ Kìm Gia Đình Knipex Best Seller Gồm 3 Cây Thông Dụng

Mã hàng: 00 20 09 V01

Giá: 1.590.000₫  1.680.000₫

Kìm Cắt Knipex 70 06 125 Lưỡi 62 HRC Dài 125mm Cách Điện 1000V

Mã hàng: 70 06 125

Giá: 670.000₫  710.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 05 140 Dài 140mm Cắt Thép Ø 2.5 mm Mạ chrome

Mã hàng: 70 05 140

Giá: 610.000₫  650.000₫

Kìm Cắt Knipex Lưỡi 62 HRC Dài 140mm Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 70 06 140

Giá: 650.000₫  720.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 01 160 Dài 160mm Cắt Thép Ø 3.0 mm Tay đỏ

Mã hàng: 70 01 160

Giá: 470.000₫  530.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 02 160 Dài 160mm Cắt Thép Ø 3.0 mm Tay êm

Mã hàng: 70 02 160

Giá: 580.000₫  640.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 05 160 Dài 160mm Cắt Thép Ø 3.0 mm Mạ chrome

Mã hàng: 70 05 160

Giá: 640.000₫  680.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 06 160 Dài 160mm Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 70 06 160

Giá: 700.000₫  770.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 160 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 70 07 160

Giá: 820.000₫  900.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 06 180 Dài 180mm Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 70 06 180

Giá: 750.000₫  820.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 180 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 70 07 180

Giá: 930.000₫  960.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 01 160 Dài 160mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.0 mm

Mã hàng: 74 01 160

Giá: 560.000₫  620.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 02 160 Dài 160mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.0 mm

Mã hàng: 74 02 160

Giá: 670.000₫  720.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 05 160 Dài 160mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.0 mm

Mã hàng: 74 05 160

Giá: 800.000₫  870.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 160 Dài 160mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 74 06 160

Giá: 890.000₫  920.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 12 180 Có Lẫy Tự Mở Miêng Chiều Dài 180mm

Mã hàng: 74 12 180

Giá: 730.000₫  830.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 02 180 Dài 180mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.2 mm

Mã hàng: 74 02 180

Giá: 740.000₫  790.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 05 180 Dài 180mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.2 mm

Mã hàng: 74 05 180

Giá: 830.000₫  910.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 180 Dài 180mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 74 06 180

Giá: 960.000₫  1.000.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 200 Chiều Dài 200mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 74 06 200

Giá: 1.020.000₫  1.050.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 07 200 Lưỡi 64 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 74 07 200

Giá: 1.260.000₫  1.360.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 05 200 Dài 200mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.5 mm

Mã hàng: 74 05 200

Giá: 910.000₫  960.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 02 200 Dài 200mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.5 mm

Mã hàng: 74 02 200

Giá: 790.000₫  890.000₫
Lọc