KÌM CẮT KNIPEX MŨI THON VÀ KÌM CẮT THÂN CHÉO KNIPEX

Bộ Kìm Gia Đình Knipex Best Seller Gồm 3 Cây Thông Dụng

Mã hàng: 00 20 09 V01

Giá: 1.520.000₫  1.950.000₫

Kìm Cắt Knipex 70 06 125 Lưỡi 62 HRC Dài 125mm Cách Điện 1000V

Mã hàng: 70 06 125

Giá: 650.000₫  760.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 02 140 Dài 140mm Cắt Thép Ø 2.5 mm Tay êm

Mã hàng: 70 02 140

Giá: 510.000₫  600.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 05 140 Dài 140mm Cắt Thép Ø 2.5 mm Mạ chrome

Mã hàng: 70 05 140

Giá: 590.000₫  710.000₫

Kìm Cắt Knipex Lưỡi 62 HRC Dài 140mm Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 70 06 140

Giá: 650.000₫  750.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 01 160 Dài 160mm Cắt Thép Ø 3.0 mm Tay đỏ

Mã hàng: 70 01 160

Giá: 420.000₫  510.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 02 160 Dài 160mm Cắt Thép Ø 3.0 mm Tay êm

Mã hàng: 70 02 160

Giá: 530.000₫  630.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 05 160 Dài 160mm Cắt Thép Ø 3.0 mm Mạ chrome

Mã hàng: 70 05 160

Giá: 620.000₫  740.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 06 160 Dài 160mm Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 70 06 160

Giá: 700.000₫  850.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 160 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 70 07 160

Giá: 810.000₫  970.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 06 180 Dài 180mm Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 70 06 180

Giá: 750.000₫  900.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 07 180 Lưỡi 62 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 70 07 180

Giá: 870.000₫  1.050.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 02 160 Dài 160mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.0 mm

Mã hàng: 74 02 160

Giá: 610.000₫  750.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 05 160 Dài 160mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.0 mm

Mã hàng: 74 05 160

Giá: 760.000₫  930.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 160 Dài 160mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 74 06 160

Giá: 830.000₫  1.000.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 180mm

Mã hàng: 74 12 180

Giá: 750.000₫  900.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 02 180 Dài 180mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.2 mm

Mã hàng: 74 02 180

Giá: 670.000₫  810.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 05 180 Dài 180mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.2 mm

Mã hàng: 74 05 180

Giá: 830.000₫  1.000.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 180 Dài 180mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 74 06 180

Giá: 900.000₫  1.090.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 200 Chiều Dài 200mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 74 06 200

Giá: 950.000₫  1.170.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 07 200 Lưỡi 64 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 74 07 200

Giá: 1.140.000₫  1.390.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 05 200 Dài 200mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.5 mm

Mã hàng: 74 05 200

Giá: 860.000₫  1.050.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 02 200 Dài 200mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.5 mm

Mã hàng: 74 02 200

Giá: 710.000₫  840.000₫
Lọc