GIẢM 20% LỰC

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 180mm

Mã hàng: 74 12 180

Giá: 900.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Lưỡi 62 HRC dài 140mm

Mã hàng: 70 05 140

Giá: 710.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Lưỡi 62 HRC dài 140mm- VDE

Mã hàng: 70 06 140

Giá: 800.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon- Dài 160mm

Mã hàng: 70 02 160

Giá: 630.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Lưỡi 62 HRC dài 160mm

Mã hàng: 70 05 160

Giá: 740.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Cách Điện 1000 Volt- Dài 160mm

Mã hàng: 70 06 160

Giá: 840.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Lưỡi 62 HRC dài 180mm- VDE

Mã hàng: 70 06 180

Giá: 900.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 160mm

Mã hàng: 74 02 160

Giá: 750.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 160mm

Mã hàng: 74 05 160

Giá: 930.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 160mm- VDE

Mã hàng: 74 06 160

Giá: 1.000.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 180mm

Mã hàng: 74 02 180

Giá: 810.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Mạ Chrome- Dài 180mm

Mã hàng: 74 05 180

Giá: 1.000.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 180mm- VDE

Mã hàng: 74 06 180

Giá: 1.090.000₫

Kìm Cắt Thân Chéo Lưỡi 64 HRC dài 200mm- VDE

Mã hàng: 74 06 200

Giá: 1.170.000₫
Lọc