TÔ VÍT HOA THỊ RAINBOW PB SWISS TOOLS sản xuất tại Thụy Sỹ

Tua Vít Hoa Thị T6 Màu Đỏ dài 60/127mm

Mã hàng: PB 8400.6-50

Giá: 200.000₫  230.000₫

Tua Vít Hoa Thị T8 Xanh Nhạt dài 60/140mm

Mã hàng: PB 8400.8-60 LG

Giá: 225.000₫  260.000₫

Tua Vít Hoa Thị T10 Xanh Lá Cây dài 70/160mm

Mã hàng: PB 8400.10-70 YG

Giá: 250.000₫  290.000₫

Tua Vít Hoa Thị T15 Màu Vàng dài 80/175mm

Mã hàng: PB 8400.15-80 YE

Giá: 270.000₫  310.000₫

Tua Vít Hoa Thị T20 Rainbow Cam dài 100/200mm

Mã hàng: PB 8400.20-100 OR

Giá: 300.000₫  340.000₫

Combo 4 Tua Vít Hoa Thị Rainbow T6-T8-T10-T15

Mã hàng: PB 8400 Combo 4

Giá: 860.000₫  945.000₫

Tua Vít Hoa Thị Có Lỗ T10 Cán Swiss Grip Đỏ

Mã hàng: PB 8400.B 10-70

Giá: 250.000₫  290.000₫

Tua Vít Hoa Thị Có Lỗ T8 Cán Swiss Grip Đỏ

Mã hàng: PB 8400.B 8-60

Giá: 230.000₫  270.000₫

Tô Vít Hoa Thị T4 Cán Đỏ PB Swiss Tools 8400.4-40 Chiều dài 40/117mm

Mã hàng: PB 8400.4-40

Giá: 200.000₫  230.000₫
Lọc