TUA VÍT CÁCH ĐIỆN

Bút Thử Điện 110 - 250 Volt Dài 175mm

Mã hàng: PB 175.1-75

Giá: 400.000₫

Bút Thử Điện 110 - 250 Volt Dài 125mm

Mã hàng: PB 175.0-50

Giá: 300.000₫

Tô Vít PH 2 Cách Điện 1000 Volt dài 205mm

Mã hàng: PB 58190.2-100

Giá: 440.000₫

Tua Vít Đầu Dẹp 3.5mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: PB 58100.2-100/3.5

Giá: 290.000₫

Tô Vít Đầu Dẹp 5.5mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: PB 58100.4-125/5.5

Giá: 410.000₫

Tua Vít Đầu Dẹp 4.0mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: PB 58100.3-100/4

Giá: 325.000₫
Lọc