TUA VÍT CÁCH ĐIỆN PB SWISS TOOLS

Mũi Slim Tua Vít PH 1 Cách Điện 1000 Volt Dài 175mm

Mã hàng: PB 5190.SL 1-80

Giá: 330.000₫

Mũi Slim Tua Vít PH 2 Cách Điện 1000 Volt Dài 205mm

Mã hàng: PB 5190.SL 2-100

Giá: 445.000₫

Tua Vít Cách Điện PH 1 - SwissGrip VDE 1000 Volt

Mã hàng: PB 58190.1-80

Giá: 320.000₫

Tua Vít Cách Điện PH 2 - Swiss Grip VDE 1000 Volt

Mã hàng: PB 58190.2-100

Giá: 440.000₫

Tua Vít Đầu Dẹp 3.5mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: PB 58100.2-100/3.5

Giá: 290.000₫

Tua Vít Đầu Dẹp 4.0mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: PB 58100.3-100/4

Giá: 325.000₫

Tô Vít Đầu Dẹp 5.5mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: PB 58100.4-125/5.5

Giá: 410.000₫

Tua Vít Mũi Cộng Dẹp PH/S 1 - SwissGrip 1000 Volt

Mã hàng: PB 5181.1-80

Giá: 370.000₫

Tua Vít Mũi Cộng Dẹp PH/S 2 - SwissGrip 1000 Volt

Mã hàng: PB 5181.2-100

Giá: 500.000₫
Lọc