DỤNG CỤ TÁCH DÂY ĐIỆN KNIPEX

Kìm Tách Dây 0.5 - 6.0 mm² Knipex 12 21 180

Mã hàng: 12 21 180

Giá: 1.910.000₫

Kìm Knipex 13 46 165 Đa Chức Năng Tách Dây và Cắt Cáp Điện đến Ø 3.2 mm

Mã hàng: 13 46 165

Giá: 1.140.000₫  1.270.000₫

Knipex ErgoStrip® 16 95 01 SB Tách Cáp Điện, CAT 5 - 7 (UTP/STP) Thuận Tay Phải

Mã hàng: 16 95 01 SB

Giá: 1.020.000₫  1.160.000₫

Knipex ErgoStrip® 16 95 02 SB Tách Cáp Điện, CAT 5 - 7 (UTP/STP) Thuận Tay Trái

Mã hàng: 16 95 02 SB

Giá: 1.020.000₫  1.120.000₫

Dụng Cụ Tách Cáp Xoáy Trôn Ốc Knipex 16 30 135 SB Đường Kính Ø 6 - 29mm

Mã hàng: 16 30 135 SB

Giá: 1.350.000₫  1.460.000₫

Dụng Cụ Knipex 16 40 150 Tách Cáp Điện Cỡ Lớn Ø > 25 mm

Mã hàng: 16 40 150

Giá: 5.330.000₫  5.500.000₫

Dụng Cụ Knipex 16 20 16 SB Tách Cáp Đường Kính Ø 4 - 16mm

Mã hàng: 16 20 16 SB

Giá: 560.000₫  620.000₫

Dụng Cụ Knipex 16 20 165 SB Tách Cáp Đường Kính Ø 8 - 28mm

Mã hàng: 16 20 165 SB

Giá: 600.000₫  670.000₫
Lọc