KÌM CẮT THÉP KNIPEX COBOLT® - LƯỠI CẮT 64HRC, CỘNG LỰC 60% CAO NHẤT KNIPEX

Kìm Cắt KNIPEX CoBolt® S Lưỡi Cắt Khoen, Cắt Thép Lò Xo Ø3.3mm Dài 160mm Giảm 12%

Kìm Cắt KNIPEX CoBolt® S Lưỡi Cắt Khoen, Cắt Thép Lò Xo Ø3.3mm Dài 160mm

Mã hàng: 71 31 160

Giá: 870.000₫  990.000₫
Kìm Cắt KNIPEX CoBolt® 71 32 200 Lưỡi Cắt Khoen, Cắt Thép Lò Xo Ø3.6mm Giảm 5%

Kìm Cắt KNIPEX CoBolt® 71 32 200 Lưỡi Cắt Khoen, Cắt Thép Lò Xo Ø3.6mm

Mã hàng: 71 32 200

Giá: 1.210.000₫  1.280.000₫
Kìm Cắt KNIPEX CoBolt® 71 12 200 Cắt Thép Lò Xo Ø3.6mm Có Lò Xo Tự Mở Giảm 8%

Kìm Cắt KNIPEX CoBolt® 71 12 200 Cắt Thép Lò Xo Ø3.6mm Có Lò Xo Tự Mở

Mã hàng: 71 12 200

Giá: 1.150.000₫  1.250.000₫
Kìm Cắt KNIPEX CoBolt® 71 02 200 Lưỡi cắt 64 HRC, Cắt Thép Lò Xo Ø3.6mm Giảm 10%

Kìm Cắt KNIPEX CoBolt® 71 02 200 Lưỡi cắt 64 HRC, Cắt Thép Lò Xo Ø3.6mm

Mã hàng: 71 02 200

Giá: 1.020.000₫  1.130.000₫
Kìm Cắt Knipex CoBolt® 71 22 200 Đầu 20° Lưỡi 64 HRC, Cắt Thép Lò Xo Ø3.6mm Giảm 8%

Kìm Cắt Knipex CoBolt® 71 22 200 Đầu 20° Lưỡi 64 HRC, Cắt Thép Lò Xo Ø3.6mm

Mã hàng: 71 22 200

Giá: 1.460.000₫  1.590.000₫
Kìm Cắt Knipex CoBolt® 71 41 200 Đầu Nghiêng 20°, Khoen Lưỡi, Cắt Thép Lò Xo Ø3.6mm Giảm 6%

Kìm Cắt Knipex CoBolt® 71 41 200 Đầu Nghiêng 20°, Khoen Lưỡi, Cắt Thép Lò Xo Ø3.6mm

Mã hàng: 71 41 200

Giá: 1.310.000₫  1.400.000₫
Kìm Cắt KNIPEX CoBolt® 71 31 250 Lưỡi Cắt Khoen, Cắt Thép Lò Xo Ø4.2mm Giảm 7%

Kìm Cắt KNIPEX CoBolt® 71 31 250 Lưỡi Cắt Khoen, Cắt Thép Lò Xo Ø4.2mm

Mã hàng: 71 31 250

Giá: 1.290.000₫  1.390.000₫
Kìm Cắt Knipex Bolt 71 72 460 Chiều dài 460mm Cắt thép Ø5-8.0mm Giảm 2%

Kìm Cắt Knipex Bolt 71 72 460 Chiều dài 460mm Cắt thép Ø5-8.0mm

Mã hàng: 71 72 460

Giá: 2.400.000₫  2.450.000₫
Lọc