ĐẦU KHẨU STAHLWILLE 40L 1/4" 6 CẠNH LOẠI DÀI

Đầu khẩu Stahlwille Dòng 40L Extra Deep 1/4" size 4mm

Mã hàng: 01020004

Giá: 510.000₫

Đầu khẩu Stahlwille Dòng 40L Extra Deep 1/4" size 5mm

Mã hàng: 01020005

Giá: 480.000₫

Đầu khẩu Stahlwille Dòng 40L Extra Deep 1/4" size 6mm

Mã hàng: 01020006

Giá: 480.000₫

Đầu khẩu Stahlwille Dòng 40L Extra Deep 1/4" size 7mm

Mã hàng: 01020007

Giá: 470.000₫

Đầu khẩu Stahlwille Dòng 40L Extra Deep 1/4" size 8mm

Mã hàng: 01020008

Giá: 460.000₫

Đầu khẩu Stahlwille Dòng 40L Extra Deep 1/4" size 10mm

Mã hàng: 01020010

Giá: 490.000₫

Đầu khẩu Stahlwille Dòng 40L Extra Deep 1/4" size 12mm

Mã hàng: 01020012

Giá: 480.000₫

Thanh Treo Khẩu 1/4" Stahlwille 12918

Mã hàng: 80400003

Giá: 300.000₫
Lọc