COS ĐA NĂNG - ĐẶC BIỆT

Kìm Bấm Cos Knipex 97 32 240 Ép Cos Chân Thép và Cos Chân Nhựa 0,5 - 6,0 mm² Giảm 3%

Kìm Bấm Cos Knipex 97 32 240 Ép Cos Chân Thép và Cos Chân Nhựa 0,5 - 6,0 mm²

Mã hàng: 97 32 240

Giá: 700.000₫  720.000₫
Kìm Bấm Cos Knipex 97 22 240 Ép Cos Chân Thép và Cos Thìa Nối 0,5 - 6,0 mm² Giảm 8%

Kìm Bấm Cos Knipex 97 22 240 Ép Cos Chân Thép và Cos Thìa Nối 0,5 - 6,0 mm²

Mã hàng: 97 22 240

Giá: 730.000₫  790.000₫

Kìm Bấm Cos Micro-Fit™ Molex LLC Knipex 97 54 25

Mã hàng: 97 54 25

Giá: 9.320.000₫

Kìm Bấm Cos Chạy Pin Thay Ngàm Lực Cao

Mã hàng: 97 43 E

Giá: 50.000.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex Four-Mandrel 97 52 63 DG Tiết diện 0.08 - 2.5 mm²

Mã hàng: 97 52 63 DG

Giá: 23.000.000₫
Lọc