KÌM BẤM COS KNIPEX - TỔNG HỢP

Kìm Bấm Cos Nối Co Nhiệt “Heat Shrinkeable” Knipex

Mã hàng: 97 52 37

Giá: 3.090.000₫

Kìm Bấm Cos Tròn Rỗng 0.08 – 16.0 mm²

Mã hàng: 97 53 09

Giá: 4.910.000₫

Kìm Bấm Cos Tròn Rỗng 0.08 – 16.0 mm²

Mã hàng: 97 55 04

Giá: 4.800.000₫

Kìm Bấm Cos Tròn Rỗng 0.08 – 16.0 mm²

Mã hàng: 97 53 04

Giá: 4.560.000₫

Kìm Bấm Cos Tròn Rỗng 0.08 – 10.0 mm²

Mã hàng: 97 53 14

Giá: 4.790.000₫

Kìm Twistor16 Bấm Cos Tròn Rỗng 0.14-16 mm²

Mã hàng: 97 53 18

Giá: 5.190.000₫

Kìm PreciForce® Bấm Cos Chân Thép 0.5- 10mm²

Mã hàng: 97 52 33

Giá: 3.090.000₫  3.210.000₫

Kìm PreciForce® Bấm Cos Thìa Nối 0.1- 2.5 mm²

Mã hàng: 97 52 34

Giá: 3.690.000₫

Kìm PreciForce® Bấm Cos Thìa Nối 0.5- 6.0 mm²

Mã hàng: 97 52 35

Giá: 3.690.000₫

Kìm PreciForce® Bấm Cos Chân Nhựa 0.5- 6.0 mm²

Mã hàng: 97 52 36

Giá: 2.900.000₫  3.000.000₫

Kìm Ép Cos Lực 1,2 Tấn Cos Thìa Nối 0.5- 6.0 mm²

Mã hàng: 97 43 05

Giá: 5.350.000₫

Kìm Ép Lực 1,2 Tấn Cos Chân Nhựa 0.5- 6.0mm²

Mã hàng: 97 43 06

Giá: 4.900.000₫

Kìm Cos PEW 12® Lực 1,2 Tấn - Không Ngàm

Mã hàng: 97 43 200 A

Giá: 3.130.000₫

Kìm Bấm Cos Chạy Pin Thay Ngàm Lực Cao

Mã hàng: 97 43 E

Giá: 45.000.000₫

Kìm Micro-Fit™ Molex LLC AWG 30-26/24-22/20

Mã hàng: 97 54 25

Giá: 10.500.000₫

Kìm Bấm Cos Tròn Rỗng 0.25- 16 mm² Cách Điện

Mã hàng: 97 78 180

Giá: 1.100.000₫

Kìm Bấm MultiCrimp Cos 5 Ngàm Thay Thế

Mã hàng: 97 33 02

Giá: 7.770.000₫

Kìm Cos Đa Năng: Bấm Cos Thìa & Cos Chân Nhựa

Mã hàng: 97 22 240

Giá: 710.000₫

Kìm Cos Đa Năng: Bấm Cos Thép & Chân Nhựa

Mã hàng: 97 32 240

Giá: 700.000₫

Kìm Bấm Cos Four-Mandrel

Mã hàng: 97 52 63 DG

Giá: 24.080.000₫
Lọc