KÌM BẤM COS KNIPEX - TỔNG HỢP

Kìm Bấm Cos Nối Co Nhiệt “Heat Shrinkeable” Knipex

Mã hàng: 97 52 37

Giá: 2.690.000₫  2.800.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex 97 53 09 Ép Cos Pin Rỗng 0.08 - 10 / 16 mm² từ ngàm trước

Mã hàng: 97 53 09

Giá: 4.490.000₫  4.900.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex 97 55 04 Ép Cos Pin Rỗng 0.08 - 10 / 16 mm² mạ chrome

Mã hàng: 97 55 04

Giá: 4.220.000₫  4.800.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex 97 53 04 Ép Cos Pin Rỗng Wire ferrules 0.08 - 10 / 16 mm²

Mã hàng: 97 53 04

Giá: 4.070.000₫  4.560.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex 97 53 14 Ép Cos Pin Rỗng Wire ferrules 0.08 - 10 mm²

Mã hàng: 97 53 14

Giá: 4.280.000₫  4.790.000₫

Kìm Bấm Cos KNIPEX Twistor®16 97 53 18 Ép Cos Pin Rỗng 0.14 - 16 mm²

Mã hàng: 97 53 18

Giá: 4.530.000₫  5.190.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex PreciForce® 97 52 33 Ép Cos Nối Chân Thép 0.5 - 10mm²

Mã hàng: 97 52 33

Giá: 2.860.000₫  3.210.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex PreciForce® 97 52 34 Ép Cos Thìa Nối 0.1- 2.5 mm²

Mã hàng: 97 52 34

Giá: 3.290.000₫  3.690.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex PreciForce® 97 52 35 Ép Cos Thìa Nối 0.5- 6.0 mm²

Mã hàng: 97 52 35

Giá: 3.350.000₫  3.690.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex PreciForce® 97 52 36 Ép Cos Nối Chân Nhựa 0.5 - 6.0mm²

Mã hàng: 97 52 36

Giá: 2.690.000₫  3.000.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex PEW 12 97 43 05 Ép Cos Thìa Nối 0.5- 6.0 mm²

Mã hàng: 97 43 05

Giá: 4.800.000₫  5.350.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex PEW 12 97 43 06 Ép Cos Chân Nhựa 0.5- 6.0 mm²

Mã hàng: 97 43 06

Giá: 4.480.000₫  4.900.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex PEW 12 97 43 200 A Không Ngàm (Ngàm 97 49 xx)

Mã hàng: 97 43 200 A

Giá: 2.800.000₫  3.130.000₫

Kìm Bấm Cos Chạy Pin Thay Ngàm Lực Cao

Mã hàng: 97 43 E

Giá: 45.000.000₫

Kìm Bấm Cos Micro-Fit™ Molex LLC Knipex 97 54 25

Mã hàng: 97 54 25

Giá: 10.500.000₫

Kìm Knipex 97 78 180 Bấm Cos Pin Rỗng 0.25 - 16 mm² Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 97 78 180

Giá: 1.000.000₫  1.100.000₫

Kìm Bấm Cos Thay Ngàm KNIPEX MultiCrimp® 97 33 02 với 5 Ngàm Cos

Mã hàng: 97 33 02

Giá: 6.920.000₫  7.700.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex 97 22 240 Ép Cos Chân Thép và Cos Thìa Nối 0,5 - 6,0 mm²

Mã hàng: 97 22 240

Giá: 700.000₫  770.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex 97 32 240 Ép Cos Chân Thép và Cos Chân Nhựa 0,5 - 6,0 mm²

Mã hàng: 97 32 240

Giá: 690.000₫  760.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex Four-Mandrel 97 52 63 DG Tiết diện 0.08 - 2.5 mm²

Mã hàng: 97 52 63 DG

Giá: 24.080.000₫
Lọc