CẦN SIẾT LỰC WERA

Cần Siết Lực Torque Wera 1/2" Lực 40-200Nm

Mã hàng: 05 075626 001

Giá: Liên hệ

Cần Cân Lực 1/4", Dải Lực 2.5-25Nm

Mã hàng: 05 075604 001

Giá: 4.700.000₫

Cần Siết Lực Wera 3/8" Dải Lực 20-100Nm

Mã hàng: 05 075611 001

Giá: 4.700.000₫

Cần Siết Lực Wera 1/2" Dải Lực 20-100Nm

Mã hàng: 05 075621 001

Giá: 5.050.000₫
Lọc