BỘ LỤC GIÁC PB SWISS TOOLS

Bộ Lục Giác PB Swiss Tools Knurled Đầu Bi 7 Cây 1.5-6.0mm

Mã hàng: PB 3212.LH-6

Giá: 1.530.000₫

Bộ Lục Giác PB Swiss Tools Knurled Đầu Bi 9 Cây 1.5-10mm

Mã hàng: PB 3212.LH 10

Giá: 2.250.000₫  2.650.000₫

Bộ Lục Giác PB Swiss Tools 100° Đầu Bi 9 Chi Tiết

Mã hàng: PB 2212.LH-10

Giá: 1.875.000₫

Bộ Lục Giác PB Swiss Tools Rainbow Đầu Bi 9 Cây 1.5-10mm

Mã hàng: PB 212.LH-10 RB

Giá: 1.700.000₫  1.945.000₫

Bộ Lục Giác PB Swiss Tools Rainbow Ngắn

Mã hàng: PB 212.H 10 RB

Giá: 1.600.000₫

Bộ Hoa Thị PB Swiss Tools Knurled 8 Cây Torx® 6-25

Mã hàng: PB 3411.H 6-25 CN

Giá: 1.800.000₫

Bộ Hoa Thị PB Swiss Tools Có Lỗ Torx® T6-25

Mã hàng: PB 411.BH 6-25

Giá: 1.750.000₫
Lọc