COMBO KNIPEX - KÌM KNIPEX CÓ MÓC TREO - DÂY TREO & TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ

Combo 3 Sản Phẩm Knipex Giáng Sinh 2021

Mã hàng: 00 20 72 S6

Giá: 1.000.000₫  1.400.000₫

Bộ Sản Phẩm Knipex XS 86 04 100 và 87 00 100 Trong túi đeo

Mã hàng: 00 20 72 V04 XS

Giá: 2.095.000₫  2.250.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex dài 250mm mở ốc 52mm có móc treo

Mã hàng: 86 05 250 T

Giá: 1.950.000₫

Kìm Nước Mỏ Quạ Cobra® dài 250mm mở Ø50mm có móc treo

Mã hàng: 87 02 250 T

Giá: 1.070.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng Có Móc Treo

Mã hàng: 13 96 200 T

Giá: 1.750.000₫  1.830.000₫

Kìm Nhọn Cách Điện Dài 200mm có móc treo

Mã hàng: 26 16 200 T

Giá: 1.130.000₫

Túi Cuộn 11 Pocket

Mã hàng: 00 19 41 LE

Giá: 600.000₫

Túi Đeo Hông

Mã hàng: 00 19 72 LE

Giá: 310.000₫

Túi Đeo Hông

Mã hàng: 00 19 73 LE

Giá: 710.000₫

Túi Classic Electro

Mã hàng: 00 21 10 LE

Giá: 2.900.000₫

Thùng Dụng Cụ Tool Case "Robust23"

Mã hàng: 00 21 35 LE

Giá: 7.490.000₫

Túi Dụng Cụ

Mã hàng: 00 21 15 LE

Giá: 700.000₫

Túi Dụng Cụ Chống Va Đập

Mã hàng: 00 21 05 LE

Giá: 3.900.000₫

Túi Xách Compact

Mã hàng: 00 21 11 LE

Giá: 1.390.000₫

Thùng Dụng Cụ KNIPEX L-BOXX®

Mã hàng: 00 21 19 LB

Giá: 4.390.000₫

Thùng KNIPEX L-BOXX® Electric

Mã hàng: 00 21 19 LB E

Giá: 29.300.000₫

Thùng Dụng Cụ Tool Case "Robust 34"

Mã hàng: 00 21 36 LE

Giá: 10.200.000₫

Thùng Dụng Cụ Tool Case "Robust 45"

Mã hàng: 00 21 37 LE

Giá: 14.900.000₫

Thùng Tool Case "Robust45 Move" Electro

Mã hàng: 00 21 37

Giá: 39.000.000₫
Lọc