TUA VÍT PB SWISS TOOLS LỤC GIÁC

Tua Vít Lục Giác 1.5mm Kích Thước 70/147mm PB Swiss Tools 8205.1,5-70

Mã hàng: PB 8205.1,5-70

Giá: 150.000₫

Tua Vít Lục Giác 2.0mm dài 80/157mm

Mã hàng: PB 8205.2-80

Giá: 160.000₫

Tua Vít Lục Giác 3.0mm dài 100/190mm PB Swiss Tools 8205.3-100

Mã hàng: PB 8205.3-100

Giá: 210.000₫

Tua Vít Lục Giác 4.0mm dài 120/220mm

Mã hàng: PB 8205.4-120

Giá: 240.000₫

Tua Vít Lục Giác 5.0mm dài 140/245mm

Mã hàng: PB 8205.5-140

Giá: 280.000₫

Tua Vít Lục Giác 6.0 mm dài 160/270mm

Mã hàng: PB 8205.6-160

Giá: 370.000₫

Tua Vít Lục Giác 8.0mm dài 180/300mm

Mã hàng: PB 8205.8-180

Giá: 500.000₫
Lọc