Tua Vít Lùn Stubby Wera Gồm 6 Mũi Bits

Mã sản phẩm:05 008873 001
525.000₫
Hết hàng

Tua Vít Lùn Stubby Wera bao gồm 6 mũi bits gắn trong chuôi cầm. Mũi bits có tools finder nhằm dễ nhận diện.

Tua vít liên kết với bits bằng nam châm mạnh

alt

Bao gồm 6 mũi bits nằm trong cán cầm. Bits dài 25mm 

  • 1x PH 1x25 mm

  • 1x PH 2x25 mm

  • 1x TX 15x25 mm

  • 1x TX 20x25 mm

  • 1x TX 25x25 mm

  • 1x 0.8x5.5x25 mm