TUA VÍT LỤC GIÁC NGOÀI PB SWISS TOOLS 8200

Tua Vít Lục Giác Ngoài Size 4

Mã hàng: PB 8200.4-70

Giá: 360.000₫

Tua Vít Lục Giác Ngoài Size 5

Mã hàng: PB 8200.5-85

Giá: 380.000₫

Tua Vít Lục Giác Ngoài Size 5.5

Mã hàng: PB 8200.5,5-90

Giá: 400.000₫

Tua Vít Lục Giác Ngoài Size 6

Mã hàng: PB 8200.6-90

Giá: 420.000₫

Tua Vít Lục Giác Ngoài Size 7

Mã hàng: PB 8200.7-100

Giá: 420.000₫

Tua Vít Lục Giác Ngoài Size 8

Mã hàng: PB 8200.S 8-120

Giá: 560.000₫

Tua Vít Lục Giác Ngoài Size 10

Mã hàng: PB 8200.S 10-160

Giá: 710.000₫

Tua Vít Lục Giác Ngoài Size 13

Mã hàng: PB 8200.S 13-200

Giá: 1.090.000₫
Lọc