NGÀM ÉP COS KNIPEX

Ngàm Ép Cos AMP Superseal 1.5 Series Tyco Electronics Knipex 97 49 28

Mã hàng: 97 49 28

Giá: 4.310.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex PEW 12 97 43 200 A Không Ngàm (Ngàm 97 49 xx)

Mã hàng: 97 43 200 A

Giá: 2.680.000₫
Ngàm Ép Cos Thìa Nối Tiết Diện 0,1 - 2,5 mm² Knipex 97 49 04 Giảm 6%

Ngàm Ép Cos Thìa Nối Tiết Diện 0,1 - 2,5 mm² Knipex 97 49 04

Mã hàng: 97 49 04

Giá: 2.030.000₫  2.160.000₫
Ngàm Ép Cos Nối Chân Nhựa Tiết Diện 0,25 - 6,0 mm² Knipex 97 49 06 Giảm 6%

Ngàm Ép Cos Nối Chân Nhựa Tiết Diện 0,25 - 6,0 mm² Knipex 97 49 06

Mã hàng: 97 49 06

Giá: 1.560.000₫  1.660.000₫
Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,25 - 2,5 mm² Knipex 97 49 10 Giảm 6%

Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,25 - 2,5 mm² Knipex 97 49 10

Mã hàng: 97 49 10

Giá: 1.550.000₫  1.650.000₫
Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,5 - 10 mm² Knipex 97 49 14 Giảm 6%

Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,5 - 10 mm² Knipex 97 49 14

Mã hàng: 97 49 14

Giá: 1.510.000₫  1.610.000₫
Ngàm Ép Cos MC3 (Multi Contact) Tiết Diện 2,5 – 6,0 mm² Knipex 97 49 65 Giảm 6%

Ngàm Ép Cos MC3 (Multi Contact) Tiết Diện 2,5 – 6,0 mm² Knipex 97 49 65

Mã hàng: 97 49 65

Giá: 3.580.000₫  3.810.000₫
Ngàm Ép Cos MC4 (Multi Contact) Tiết Diện 2,5 – 6,0 mm² Knipex 97 49 66 Giảm 6%

Ngàm Ép Cos MC4 (Multi Contact) Tiết Diện 2,5 – 6,0 mm² Knipex 97 49 66

Mã hàng: 97 49 66

Giá: 3.780.000₫  4.020.000₫
Lọc