NGÀM ÉP COS KNIPEX

Kìm Bấm Cos Knipex PEW 12 97 43 200 A Không Ngàm (Ngàm 97 49 xx)

Mã hàng: 97 43 200 A

Giá: 2.850.000₫

Ngàm Ép Cos Thìa Nối Tiết Diện 0,1 - 2,5 mm² Knipex 97 49 04

Mã hàng: 97 49 04

Giá: 2.100.000₫  2.160.000₫

Ngàm Ép Cos Nối Chân Nhựa Tiết Diện 0,25 - 6,0 mm² Knipex 97 49 06

Mã hàng: 97 49 06

Giá: 1.560.000₫  1.660.000₫

Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,25 - 2,5 mm² Knipex 97 49 10

Mã hàng: 97 49 10

Giá: 1.570.000₫  1.650.000₫

Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,5 - 10 mm² Knipex 97 49 14

Mã hàng: 97 49 14

Giá: 1.550.000₫  1.610.000₫

Ngàm Ép Cos MC3 (Multi Contact) Tiết Diện 2,5 – 6,0 mm² Knipex 97 49 65

Mã hàng: 97 49 65

Giá: 3.600.000₫  3.810.000₫

Ngàm Ép Cos MC4 (Multi Contact) Tiết Diện 2,5 – 6,0 mm² Knipex 97 49 66

Mã hàng: 97 49 66

Giá: 3.480.000₫  4.020.000₫
Lọc