KÌM MỞ PHE TRONG KNIPEX INTERNAL CIRCLIPS PLIERS

Kìm Mở Phe Trong Knipex Ø8-13 mm

Mã hàng: 48 11 J0

Giá: 505.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex Ø 12-25mm

Mã hàng: 48 11 J1

Giá: 510.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex Ø19 - 60mm

Mã hàng: 48 11 J2

Giá: 530.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex Ø40 - 100mm

Mã hàng: 48 11 J3

Giá: 600.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex Ø85 - 140mm

Mã hàng: 48 11 J4

Giá: 990.000₫

Kìm Mở Phe Trong, Mũi 90° Ø8-13 mm

Mã hàng: 48 21 J01

Giá: 580.000₫

Kìm Mở Phe Trong, Mũi 90° Ø12-25 mm

Mã hàng: 48 21 J11

Giá: 580.000₫

Kìm Mở Phe Trong, Mũi 90° Ø19 - 60mm

Mã hàng: 48 21 J21

Giá: 590.000₫

Kìm Mở Phe Trong, Mũi 90° Ø40 - 100mm

Mã hàng: 48 21 J31

Giá: 635.000₫

Kìm Mở Phe Trong, Mũi 90° Ø85 - 140mm

Mã hàng: 48 21 J41

Giá: 1.060.000₫

Kìm Mở Phe Trong- Ø122-300 mm

Mã hàng: 44 10 J5

Giá: 3.670.000₫

Mũi kìm mở phe trong

Mã hàng: 44 19 J5

Giá: 490.000₫
Lọc