KÌM MỞ PHE TRONG KNIPEX

Kìm Mở Phe Trong Ø 12-25mm

Mã hàng: 48 11 J1

Giá: 520.000₫

Kìm Mở Phe Trong Ø19 - 60mm

Mã hàng: 48 11 J2

Giá: 540.000₫

Kìm Mở Phe Trong, Mũi 90°, Ø19 - 60mm

Mã hàng: 48 21 J21

Giá: 590.000₫

Kìm Mở Phe Trong- Ø122-300 mm

Mã hàng: 44 10 J5

Giá: 3.670.000₫

Mũi kìm mở phe trong

Mã hàng: 44 19 J5

Giá: 490.000₫
Lọc