KÌM MỞ PHE TRONG KNIPEX INTERNAL CIRCLIPS PLIERS

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J0 Mở Phe Đường Kính Ø 8 - 13 mm

Mã hàng: 48 11 J0

Giá: 420.000₫  480.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J1 Mở Phe Đường Kính Ø 12 - 25 mm

Mã hàng: 48 11 J1

Giá: 410.000₫  480.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J2 Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm

Mã hàng: 48 11 J2

Giá: 450.000₫  500.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J3 Mở Phe Đường Kính Ø 40 - 100 mm

Mã hàng: 48 11 J3

Giá: 540.000₫  580.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J4 Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm

Mã hàng: 48 11 J4

Giá: 940.000₫  990.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J01 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 8 - 13 mm

Mã hàng: 48 21 J01

Giá: 500.000₫  540.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J11 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 12 - 25 mm

Mã hàng: 48 21 J11

Giá: 540.000₫  590.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J21 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm

Mã hàng: 48 21 J21

Giá: 540.000₫  590.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J31 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 40 - 100 mm

Mã hàng: 48 21 J31

Giá: 600.000₫  670.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J41 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm

Mã hàng: 48 21 J41

Giá: 960.000₫  1.060.000₫

Kìm Mở Phe Trong Knipex 44 10 J5 Mở Phe Đường Kính Ø 122 - 300 mm

Mã hàng: 44 10 J5

Giá: 3.300.000₫  3.470.000₫

Mũi Kìm Mở Phe Trong Knipex 44 19 J5 Dùng Cho Kìm Knipex 44 10 J5

Mã hàng: 44 19 J5

Giá: Liên hệ
Lọc