LỤC GIÁC LẺ PB SWISS TOOLS DÒNG KNURLED TAY SẦN 3212 & 2212

Lục Giác PB Rainbow 100° size 1.5mm Xanh Nhạt

Mã hàng: PB 2212.L 1,5 LG

Giá: 150.000₫

Lục Giác PB Rainbow 100° size 2.0 mm Xanh Lá

Mã hàng: PB 2212.L 2 GR

Giá: 150.000₫

Lục Giác PB Rainbow 100° size 2.5 mm Xanh Nước Biển

Mã hàng: PB 2212.L 2,5 YG

Giá: 140.000₫

Lục Giác PB Rainbow 100° size 3.0 mm Vàng Tươi

Mã hàng: PB 2212.L 3 SY

Giá: 150.000₫

Lục Giác PB Rainbow 100° size 4.0 mm Màu Vàng

Mã hàng: PB 2212.L 4 YE

Giá: 160.000₫

Lục Giác PB Rainbow 100° size 5.0mm Màu Cam

Mã hàng: PB 2212.L 5 OR

Giá: 190.000₫

Lục Giác PB Rainbow 100° size 6.0 mm Màu Đỏ

Mã hàng: PB 2212.L 6 RE

Giá: 250.000₫

Lục Giác PB Swiss Tools Size 2.5mm

Mã hàng: PB 211.2,5

Giá: 80.000₫
Lọc