KÌM MỞ PHE TRONG KNIPEX INTERNAL CIRCLIPS PLIERS

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J1 Mở Phe Đường Kính Ø 12 - 25 mm Giảm 2%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J1 Mở Phe Đường Kính Ø 12 - 25 mm

Mã hàng: 48 11 J1

Giá: 480.000₫  490.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J2 Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm Giảm 2%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J2 Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm

Mã hàng: 48 11 J2

Giá: 490.000₫  500.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J3 Mở Phe Đường Kính Ø 40 - 100 mm Giảm 5%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J3 Mở Phe Đường Kính Ø 40 - 100 mm

Mã hàng: 48 11 J3

Giá: 550.000₫  580.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J4 Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm Giảm 3%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J4 Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm

Mã hàng: 48 11 J4

Giá: 960.000₫  990.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J11 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 12 - 25 mm Giảm 7%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J11 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 12 - 25 mm

Mã hàng: 48 21 J11

Giá: 550.000₫  590.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J21 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm Giảm 10%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J21 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm

Mã hàng: 48 21 J21

Giá: 530.000₫  590.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J31 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 40 - 100 mm Giảm 9%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J31 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 40 - 100 mm

Mã hàng: 48 21 J31

Giá: 610.000₫  670.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J41 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm Giảm 4%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J41 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm

Mã hàng: 48 21 J41

Giá: 1.020.000₫  1.060.000₫

Mũi Kìm Mở Phe Trong Knipex 44 19 J6 Cho Kìm Phe 44 10 J6

Mã hàng: 44 19 J6

Giá: 460.000₫
Lọc