KÌM MỞ PHE TRONG KNIPEX INTERNAL CIRCLIPS PLIERS

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J0 Mở Phe Đường Kính Ø 8 - 13 mm Giảm 2%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J0 Mở Phe Đường Kính Ø 8 - 13 mm

Mã hàng: 48 11 J0

Giá: 470.000₫  480.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J1 Mở Phe Đường Kính Ø 12 - 25 mm Giảm 2%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J1 Mở Phe Đường Kính Ø 12 - 25 mm

Mã hàng: 48 11 J1

Giá: 470.000₫  480.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J2 Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm Giảm 2%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J2 Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm

Mã hàng: 48 11 J2

Giá: 490.000₫  500.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J3 Mở Phe Đường Kính Ø 40 - 100 mm Giảm 5%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J3 Mở Phe Đường Kính Ø 40 - 100 mm

Mã hàng: 48 11 J3

Giá: 550.000₫  580.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J4 Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm Giảm 7%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 11 J4 Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm

Mã hàng: 48 11 J4

Giá: 920.000₫  990.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J01 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 8 - 13 mm Giảm 2%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J01 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 8 - 13 mm

Mã hàng: 48 21 J01

Giá: 530.000₫  540.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J11 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 12 - 25 mm Giảm 10%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J11 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 12 - 25 mm

Mã hàng: 48 21 J11

Giá: 530.000₫  590.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J21 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm Giảm 10%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J21 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 19 - 60 mm

Mã hàng: 48 21 J21

Giá: 530.000₫  590.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J31 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 40 - 100 mm Giảm 12%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J31 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 40 - 100 mm

Mã hàng: 48 21 J31

Giá: 590.000₫  670.000₫
Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J41 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm Giảm 8%

Kìm Mở Phe Trong Knipex 48 21 J41 Mũi 90° Mở Phe Đường Kính Ø 85 - 140 mm

Mã hàng: 48 21 J41

Giá: 980.000₫  1.060.000₫

Mũi Kìm Mở Phe Trong Knipex 44 19 J5 Dùng Cho Kìm Knipex 44 10 J5

Mã hàng: 44 19 J5

Giá: 450.000₫

Mũi Kìm Mở Phe Trong Knipex 44 19 J6 Cho Kìm Phe 44 10 J6

Mã hàng: 44 19 J6

Giá: 410.000₫
Lọc