KÌM CẮT THÂN CHÉO KNIPEX - LƯỠI TÔI 64HRC, CỘNG LỰC 20%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 160 Dài 160mm Cách Điện 1000 Volt Giảm 8%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 160 Dài 160mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 74 06 160

Giá: 870.000₫  950.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 05 160 Dài 160mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.0 mm Giảm 10%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 05 160 Dài 160mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.0 mm

Mã hàng: 74 05 160

Giá: 780.000₫  870.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 12 160 Có Lẫy Tự Mở Miêng Chiều Dài 160mm Giảm 13%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 12 160 Có Lẫy Tự Mở Miêng Chiều Dài 160mm

Mã hàng: 74 12 160

Giá: 720.000₫  830.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 02 160 Dài 160mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.0 mm Giảm 6%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 02 160 Dài 160mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.0 mm

Mã hàng: 74 02 160

Giá: 680.000₫  720.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 01 160 Dài 160mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.0 mm Giảm 11%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 01 160 Dài 160mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.0 mm

Mã hàng: 74 01 160

Giá: 550.000₫  620.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 180 Dài 180mm Cách Điện 1000 Volt Giảm 15%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 180 Dài 180mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 74 06 180

Giá: 900.000₫  1.060.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 12 180 Có Lẫy Tự Mở Miêng Chiều Dài 180mm Giảm 6%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 12 180 Có Lẫy Tự Mở Miêng Chiều Dài 180mm

Mã hàng: 74 12 180

Giá: 840.000₫  890.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 01 180 Dài 160mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.7 mm Giảm 2%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 01 180 Dài 160mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.7 mm

Mã hàng: 74 01 180

Giá: 610.000₫  620.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 200 Chiều Dài 200mm Cách Điện 1000 Volt Giảm 12%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 200 Chiều Dài 200mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 74 06 200

Giá: 980.000₫  1.110.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 200 T Dài 200mm Cách Điện 1000 Volt Có Móc Treo Giảm 9%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 200 T Dài 200mm Cách Điện 1000 Volt Có Móc Treo

Mã hàng: 74 06 200 T BK

Giá: 1.260.000₫  1.390.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 07 200 Lưỡi 64 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc Giảm 7%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 07 200 Lưỡi 64 HRC Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 74 07 200

Giá: 1.260.000₫  1.360.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 05 200 Dài 200mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.5 mm Giảm 10%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 05 200 Dài 200mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.5 mm

Mã hàng: 74 05 200

Giá: 910.000₫  1.010.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 02 200 Dài 200mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.5 mm Giảm 15%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 02 200 Dài 200mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.5 mm

Mã hàng: 74 02 200

Giá: 760.000₫  890.000₫
Kìm Cắt Thép Thân Chéo Knipex 74 01 200 Dài 200mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.5 mm Giảm 6%

Kìm Cắt Thép Thân Chéo Knipex 74 01 200 Dài 200mm Cắt Thép Lò Xo Ø 2.5 mm

Mã hàng: 74 01 200

Giá: 630.000₫  670.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 02 250 Dài 250mm Cắt Thép Lò Xo Ø 3.0 mm Giảm 7%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 02 250 Dài 250mm Cắt Thép Lò Xo Ø 3.0 mm

Mã hàng: 74 02 250

Giá: 920.000₫  990.000₫
Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 250 Chiều Dài 250mm Cách Điện 1000 Volt Giảm 2%

Kìm Cắt Thân Chéo Knipex 74 06 250 Chiều Dài 250mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 74 06 250

Giá: 1.310.000₫  1.340.000₫
Lọc