KÌM CẮT KNIPEX XCut® & KNIPEX TwinForce®

Kìm Cắt Knipex X-Cut® 73 02 160 Lưỡi 64 HRC Cắt Thép Lò Xo Ø2.2mm Giảm 10%

Kìm Cắt Knipex X-Cut® 73 02 160 Lưỡi 64 HRC Cắt Thép Lò Xo Ø2.2mm

Mã hàng: 73 02 160

Giá: 950.000₫  1.050.000₫
Kìm Cắt X-Cut® 73 05 160 Lưỡi Tôi 64 HRC cộng lực 40% Giảm 19%

Kìm Cắt X-Cut® 73 05 160 Lưỡi Tôi 64 HRC cộng lực 40%

Mã hàng: 73 05 160

Giá: 960.000₫  1.180.000₫
Kìm Cắt Knipex X-Cut® 73 06 160 Lưỡi 64 HRC Cách Điện 1000 Volt Giảm 12%

Kìm Cắt Knipex X-Cut® 73 06 160 Lưỡi 64 HRC Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 73 06 160

Giá: 1.210.000₫  1.370.000₫
Kìm Cắt Knipex X-Cut® Lưỡi 64 HRC Dài 160mm Cách Điện 1000V Có Móc Treo Giảm 7%

Kìm Cắt Knipex X-Cut® Lưỡi 64 HRC Dài 160mm Cách Điện 1000V Có Móc Treo

Mã hàng: 73 06 160 T BK

Giá: 1.370.000₫  1.480.000₫
Kìm Cắt Knipex TwinForce 73 72 180 F Lưỡi Tôi 64 HRC Có Lẫy Tự Mở Giảm 7%

Kìm Cắt Knipex TwinForce 73 72 180 F Lưỡi Tôi 64 HRC Có Lẫy Tự Mở

Mã hàng: 73 72 180 F

Giá: 1.610.000₫  1.740.000₫
Kìm Cắt Knipex TwinForce 73 72 180 Lưỡi Tôi 64 HRC Cắt Thép Lò Xo 3.0mm Giảm 19%

Kìm Cắt Knipex TwinForce 73 72 180 Lưỡi Tôi 64 HRC Cắt Thép Lò Xo 3.0mm

Mã hàng: 73 72 180

Giá: 1.340.000₫  1.660.000₫
Kìm Cắt Knipex TwinForce 73 71 180 Lưỡi Tôi 64 HRC Cắt Thép Lò Xo 3.0mm Giảm 12%

Kìm Cắt Knipex TwinForce 73 71 180 Lưỡi Tôi 64 HRC Cắt Thép Lò Xo 3.0mm

Mã hàng: 73 71 180

Giá: 1.540.000₫  1.750.000₫
Lọc