GIẢM 40%-50% LỰC

Kìm Cắt X-Cut® Lưỡi Cắt 64 HRC dài 160mm

Mã hàng: 73 02 160

Giá: 1.050.000₫

Kìm Cắt X-Cut® Lưỡi Cắt 64 HRC dài 160mm

Mã hàng: 73 05 160

Giá: 1.210.000₫

Kìm Cắt X-Cut® Lưỡi Cắt 64 HRC dài 160mm

Mã hàng: 73 06 160

Giá: 1.250.000₫

Kìm Cắt TwinForce® Lưỡi Cắt 64 HRC dài 180mm

Mã hàng: 73 72 180

Giá: 1.690.000₫

Kìm Cắt TwinForce® Lưỡi Cắt 64 HRC Có Lẫy Mở

Mã hàng: 73 72 180 F

Giá: 1.770.000₫
Lọc