KÌM CẮT KNIPEX GIẢM 40%-50% LỰC

Kìm Cắt X-Cut® Lưỡi Tôi 64 HRC cộng lực 40%

Mã hàng: 73 02 160

Giá: 1.050.000₫

Kìm Cắt X-Cut® Lưỡi Tôi 64 HRC cộng lực 40%

Mã hàng: 73 05 160

Giá: 1.200.000₫  1.220.000₫

Kìm Cắt X-Cut® Lưỡi Tôi 64 HRC cộng lực 40%

Mã hàng: 73 06 160

Giá: 1.250.000₫

Kìm Cắt TwinForce® Lưỡi Tôi 64 HRC cộng lực 50%

Mã hàng: 73 72 180

Giá: 1.690.000₫

Kìm Cắt TwinForce® Lưỡi Tôi 64 HRC có lẫy mở

Mã hàng: 73 72 180 F

Giá: 1.770.000₫
Lọc