KÌM CẮT KNIPEX XCut® & KNIPEX TwinForce®

Kìm Cắt X-Cut® Lưỡi Tôi 64 HRC cộng lực 40%

Mã hàng: 73 02 160

Giá: 1.020.000₫  1.050.000₫

Kìm Cắt X-Cut® Lưỡi Tôi 64 HRC cộng lực 40%

Mã hàng: 73 05 160

Giá: 1.190.000₫  1.220.000₫

Kìm Cắt X-Cut® Lưỡi Tôi 64 HRC cộng lực 40%

Mã hàng: 73 06 160

Giá: 1.215.000₫  1.250.000₫

Kìm Cắt TwinForce® Lưỡi Tôi 64 HRC cộng lực 50%

Mã hàng: 73 72 180

Giá: 1.650.000₫

Kìm Cắt TwinForce® Lưỡi Tôi 64 HRC có lẫy mở

Mã hàng: 73 72 180 F

Giá: 1.730.000₫
Lọc